Konferencje, seminaria i szkolenia

Seminars on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data in Solution Equilibria and Chemical Speciation Więcej informacji

#EksperckieCzwartki na portalu eDoktorant.pl Więcej informacji

Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0” Więcej informacji

Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca Więcej informacji

VIII edycja ogólnopolskiej konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2022 Więcej informacji

IV edycja Polskiego Sympozjum Herpetologicznego Więcej informacji

The third meeting from the series „Inspiring Stories of successful women” Więcej informacji

Wykłady o funkcjonowaniu i zagospodarowaniu lasów mangrowych na pobrzeżu Pacyfiku Więcej informacji

YISAC 2022 27th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry Więcej informacji

Spotkanie promujące ofertę stypendialną Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) Więcej informacji

VII konferencja „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza” Więcej informacji

Forum Szkół Doktorskich. Funkcja i rola promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Więcej informacji

Warsztat pt. „Dlaczego warto zdawać międzynarodowe certyfikaty językowe z j. angielskiego?” Więcej informacji

Dni Narodowego Centrum Nauki w Białymstoku Więcej informacji

Spotkanie z prof. Elly Tanaka w ramach serii spotkań „Inspiring Stories of Successful Women” Więcej informacji

V Międzynarodowa Konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Więcej informacji

V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia” Więcej informacji

Druga edycja Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji MKDUS 2.0 Więcej informacji

Webinar „Publikowanie artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie: wybór czasopisma i komunikacja” Więcej informacji

Inkubator Innowacyjności 4.0 Więcej informacji

VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen Więcej informacji

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne Więcej informacji

Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy 2022 Więcej informacji

IX Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii Więcej informacji

Kurs Presenting at Conferences & Publishing Research Made Easy z naukowcem z USA Więcej informacji

XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie Więcej informacji

Szkolenie dotyczące popularyzacji nauki i współpracy z mediami Więcej informacji

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Więcej informacji

Mikrokonferencja „Nowe rozwiązania w elektroanalizie” Więcej informacji

Szkolenie „Zawód – doktorant” Więcej informacji

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”Więcej informacji

Bezpłatne ćwiczenia z pisania projektów Więcej informacji

Konferencja „Nowe trendy w badaniach naukowych” – Więcej informacji

Konferencja „Analiza zagadnienia, analiza wyników – wystąpienie młodego naukowca” – Więcej informacji

IV Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat. Więcej informacji

VIII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII.  Więcej informacji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badania”.  Więcej informacji

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2020Więcej informacji

Interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów i młodych naukowców Wschodnie Forum Nauki. Więcej informacji

Konferencja naukowa pt.: „III FORUM IDEI  MŁODYCH  NAUKOWCÓW.  INSPIRACJE  DLA  PROJEKTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH”. Więcej informacji