Wsparcie socjalne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeniu podlega doktorant, który ukończył 26 rok życia oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Obowiązek ubezpieczenia studenta/doktoranta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach lub małżonku (jako członka rodziny).

Więcej informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego

Druk oświadczania doktoranta do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego


Domy studenta 

Uniwersytet w Białymstoku oferuje doktorantom miejsca zakwaterowania w Domach Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 i nr 3 przy ul. Pogodnej 65. Więcej informacji w sekretariacie szkoły.