Konkurs PER ASPERA AD ASTRA

W konkursie mogą uczestniczyć doktoranci szkół doktorskich w trakcie kształcenia, czyli realizujący program 1, 2, 3 lub 4 roku. Nie mogą natomiast do niego przystąpić osoby, którym dyrektor szkoły doktorskiej przedłużył termin złożenia rozprawy doktorskiej. Chodzi o to, by premiować tych młodych badaczy, którzy realizują kształcenie zgodnie z założonym harmonogramem, wykazują się systematycznością i konsekwencją.

Komisje konkursowe, osobne dla każdej ze szkół, ocenią dorobek naukowy doktorantów z poprzedniego roku kalendarzowego – w pierwszej edycji będą to więc osiągnięcia z 2023 r.

Pod uwagę będą brane autorskie monografie naukowe, artykuły, uzyskane granty, zgłoszone i uzyskane patenty, staże zagraniczne, referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych.

I edycja konkursu – Komunikat Rektora

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia konkursu „Per aspera ad astra” skierowanego do doktorantów Szkół Doktorskich Uniwersytetu W Białymstoku

Regulamin konkursu

Wzór wniosku