Samorząd Doktorantów

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (kadencja 2020-2022)

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Wydziału, Instytutu lub Szkoły Doktorskiej,

– wybór przedstawicieli do organów lub komisji Szkoły Doktorskiej,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Szkoły Doktorskiej,  

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów.

Przedstawiciele:

mgr Sandra Chmielewska – Przewodnicząca

mgr Wioleta Lewandowska – Wiceprzewodnicząca

I rok:

mgr Paweł Butkiewicz

mgr Wioleta Lewandowska

II rok:

mgr Sandra Chmielewska

mgr Dariusz Kiejza

III rok:

mgr Artsiom Kazlou

mgr inż. Tomasz Zalewski

Kontakt:

s.chmielewska@uwb.edu.pl

w.lewandowska@uwb.edu.pl    

p.butkiewicz@uwb.edu.pl

d.kiejza@uwb.edu.pl

a.kazlou@uwb.edu.pl 

tmkzlwsk@uwb.edu.pl