Stypendia i granty

Systemem stypendialnym objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora.

Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

  • minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2668 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3468 zł brutto,
  • minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 4110 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4910 zł brutto.

Stypendia doktoranckie będą nieopodatkowane, ale będą podlegały systemowi ubezpieczeń społecznych.

Komunikat nr 23 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości
stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku
obowiązującej w roku akademickim 2022/2023 od 1 stycznia 2023 r.


Stypendia dla wybitnych młodych naukowców MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

NCN Oferta konkursów krajowych: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

NCN Oferta konkursów zagranicznych: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/konkursy-wg-dziedziny

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców: https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

EURAXESS European Commision: https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search

Oferta EURAXESS na listopad 2021: https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/11_granty_i_stypendia_listopada_2021.pdf

Oferta EURODESK: https://www.eurodesk.pl/granty

Stypendia SANTANDER: https://www.santander.pl/santander-universidades/stypendia

Wyszukiwarka stypendiów Moje stypendium: https://www.mojestypendium.pl