Ogólnopolska Konferencja ,,Naukowe Forum Doktorantów”

Inicjatywą Zarządu RUSD UwB kadencji 2022/2023 powstało wydarzenie naukowe Ogólnopolska Konferencja ,,Naukowe Forum Doktorantów”. Wydarzenie towarzyszy Dniom Jakości Kształcenia UwB.

Celem Wydarzenia jest w szczególności: maksymalizacja jakości kształcenia doktorantów, wsparcie ścieżek naukowych doktorantów, wyposażenie doktorantów w dodatkowe kompetencje, możliwość zaprezentowania przez doktorantów wyników swoich badań na forum ogólnopolskim, integracja naukowa środowiska doktorantów, stworzenie możliwości dyskusji interdyscyplinarnej pomiędzy doktorantami.

Podczas Konferencji obecni będą eksperci (których panel szkoleniowy otworzy obrady) i Komitet Naukowy, będą się oni przysłuchiwać wystąpieniom doktorantów (w kolejnych panelach) na temat ich prac doktorskich i dawać feedback.

Panel ekspercki Konferencji w roku 2023:

Wojciech Kiełbasiński: Przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Przemysław Mroczkowski: Udział doktorantów w ewaluacji szkoły doktorskiej

Michał Pietruszewski: Popularyzacja nauki: czy doktorat to dobry mem?

Adam Olszewski: Dofinansowanie badań z grantów NCN i jak je ugryźć?

Julia Milewicz: Interdyscyplinarność badań naukowych – wyzwania i dylematy

Aleksandra Lewandowska: Współpraca międzynarodowa w rozwoju ścieżki naukowej doktoranta

Komitet Naukowy:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB

Link do strony Wydarzenia: https://fb.me/e/3EeXXe7Jz