Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

W skład Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wchodzą:

•               PRZEWODNICZĄCA: mgr Sandra Chmielewska

•               WICEPRZEWODNICZĄCA: mgr Wioleta Lewandowska

•               WICEPRZEWODNICZĄCY: mgr Dariusz Kiejza

•               mgr Marcin Zając

•               mgr Weronika Polińska

•               mgr Paweł Butkiewicz

•               mgr Urszula Jabłońska

•               mgr Patrycja Wilczewska