Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. Statut Uniwersytetu w Białymstoku- fragment
  3. Utworzenie szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku
  4. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
  5. Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  6. Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Regulamin i program kształcenia SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020:

Regulamin SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023:

Program kształcenia SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023:

Regulamin SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024:

Program kształcenia SDNSiP obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024:

2023

2022

2021

2020

2019