Jakość Kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB – Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Joanna Karpińska

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB

mgr Izabela Kurowska – przedstawiciel doktorantów

Na przedstawiciela doktorantów do Zespołu ds. jakości kształcenia SDNSiP na rok akademicki 2021/2022, w ramach zastępstwa za mgr Izabelę Kurowską, został wyznaczony mgr Marcin Zając.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: