Zaproszenie do udziału w V Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w V Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, który odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniach: 15-17.09.2022 r.

Konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych na rzecz rozwoju biologii medycznej.

PROGRAM KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

• Wykłady plenarne zaproszonych gości (30-40 min.)
• Doniesienia ustne (15 min.)
• Sesję plakatową (format plakatu: B1 (70-100 cm), pion)
• Sesję młodych pracowników naukowych – doniesienia ustne lub plakat
• Możliwość opublikowania artykułu w czasopismach z listy MEiN:
Lekarz Wojskowy (ISSN: 0024-0745) – 20 pkt. MEiN https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/
Pediatria i Medycyna Rodzinna (ISSN: 1734-1531) – 20 pkt. MEiN http://pimr.pl
Central European Journal of Immunology (ISSN: 1426-3912) – IF 2.085; 70 pkt. MEiN
https://www.termedia.pl/…/Central_European_Journal_of

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w konferencji prosimy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2022 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022

DANE KONTAKTOWE
Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej
https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022
Adres e-mail konferencji: bmt2022@kul.pl
Telefon: (081) 445 46 67
Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1F, 20-708 Lublin
(z dopiskiem konferencja Biologia Medycyna Terapia 2022)

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny