Dni Narodowego Centrum Nauki w Białymstoku

W dniach 11 i 12 maja 2022 r. w Białymstoku odbędzie się ósma edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. W tym roku gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia jest Uniwersytet w Białymstoku. W gronie współorganizatorów znalazły się również inne podlaskie jednostki naukowe: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!