Zaproszenie na mikrokonferencję „Nowe rozwiązania w elektroanalizie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w dniu 2022-01-28 (piątek) o godzinie 12:30 w sali 2044 Wydziału Chemii UwB w mikrokonferencji zatytułowanej „Nowe rozwiązania w elektroanalizie”, na której pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wygłoszą następujące wykłady:

12.30 – Electrochemistry@Soft Interfaces. Sensing and Fabrication for Electroanalysis (dr hab. Łukasz Półtorak),

13.20 – The electrodes modified with a mesoporous silica thin film and a polyelectrolyte multilayer – preliminary results (dr Karolina Sipa),

13.40 – Electrochemical determination of quinine in water tonic samples at the polarized and miniaturized liquid-liquid interface (dr Konrad Rudnicki).

Zachęcamy do zapoznania się z abstraktami.