Bezpłatne ćwiczenia z pisania projektów

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych, praktycznych ćwiczeniach związanych z pisaniem projektów.

Inicjatywa ma na celu zapoznanie młodych ludzi z rozległą terminologią funduszy unijnych i ich wdrażania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w UwB, w ramach projektu PBU Wandering Academy. Uczestnicy otrzymają gotowe zestawy materiałów promocyjno – informacyjnych.

Czas trwania: 1,5h

Planowany termin – połowa stycznia 2022 r.

Zgłoszenia można wysłać do 17.12.2021 r. na adres e-mail: a.maj@uwb.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Anną Maj, Kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu w Białymstoku

+48 85 745 7021
e-mail: a.maj@uwb.edu.pl