VIII edycja ogólnopolskiej konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2022

W dniach 20 – 22 września (wtorek – czwartek) stacjonarnie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się VIII edycja ogólnopolskiej konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2022. Organizatorem Sympozjum jest Wydział Fizyki UW.

Konferencja ta ma na celu umożliwienie studentom oraz doktorantom z całej Polski zaprezentowania swoich wyników badań w zakresie nauk fizycznych oraz pokrewnych. Dodatkowo umożliwia ona zapoznanie się z projektami naukowymi realizowanymi na innych uczelniach oraz nawiązanie nowych kontaktów z uczestnikami z całej Polski.

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: smn.fuw.edu.pl i facebookowej: https://www.facebook.com/SMNFUW/.