Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego
Naukowca-Samorządowca”
realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w
ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”
w 2022 roku.

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-
popularyzatorskim, w ramach którego w dniach 9-12 września 2022 r. przeprowadzone zostaną
szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska
doktorantów, kształcących się w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów
doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów
w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności
miękkie i kompetencje twarde.
Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z
całej Polski (limit miejsc: 30), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania
informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:

 • udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących
  doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, jak również badań naukowych,
  pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co
  więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych
  podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy
  własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-
  dydaktyczną);
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i
  badawczych;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-
  Samorządowca”;
 • certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia
  projektu.

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”?
Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i
wyżywienie).

Projekt rozpocznie się 9 września a zakończy 12 września 2022 r.

Gdzie odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”? W Toruniu.

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?
Maksymalna liczba miejsc: 30 doktorantek/doktorantów.

Czego oczekujemy od Kandydatów?

 • statusu doktoranta,
 • doświadczenia w działalności naukowej,
 • zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjności czasowej,
 • dużo uśmiechu,
 • mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza
rejestracyjnego na stronie internetowej projektu
https://www.smns.krd.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 sierpnia 2022 r.

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 31 sierpnia
2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty.
Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej
Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.