Zaproszenie na drugą edycję Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji MKDUS 2.0

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji MKDUS 2.0, która odbędzie się w dn. 22-24 czerwca 2022 na platformie MS Teams. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Konferencja odbyła się w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń, a dzięki dużej różnorodności każdy dzień owocował ożywioną dyskusją.

Celem Konferencji jest przede wszystkim wymiana poglądów w różnych dziedzinach nauki, co umożliwi nawiązanie kontaktów w środowisku akademickim. Dzięki wystąpieniom wielu znamienitych Gości możliwe będzie zasięgnięcie opinii na różne tematy, na wszelkie nurtujące Państwa kwestie.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli, informacja wraz z datą poniżej:

PANEL ZIELONY (22.06.2022)

Współczesny świat 

W Panelu Zielonym mogą wziąć udział wszyscy doktoranci odbywający kształcenie na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych. Możliwość zaprezentowania swych dokonań będą mieli przedstawiciele następujących dyscyplin naukowych: nauki matematyczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, socjologia.

PANEL CZERWONY (23.06.2022)

Kto ty jesteś? Interdyscyplinarne ujęcie tożsamości 

Tegoroczne hasło Panelu Czerwonego brzmi „Kto ty jesteś? Interdyscyplinarne ujęcie tożsamości”. Tak jak starożytni mędrcy, tak i my dzisiaj musimy odpowiedzieć na wyzwanie poznania samych siebie. Tożsamość człowieka – jego odpowiedź na pytanie kim jestem – stanowi fundament dla jego wyborów i funkcjonowania. W pytaniu tym zawiera się problem jego tożsamości narodowej, poczucia moralności, przynależności do grupy wyznaniowej. W świecie opartym na indywidualizmie pytania kim jestem, z czym się utożsamiam, wchodzą w grupę podstawowych pytań egzystencjalnych.

PANEL FIOLETOWY (24.06.2022)

Wyzwania nauk społecznych w XXI wieku 

Problematyka podejmowana podczas trzeciego dnia Konferencji dotyczyć będzie wyzwań nauk społecznych w XXI wieku. Podczas Panelu Fioletowego słuchacze będą mogli uczestniczyć w Sesji Mistrzów, w trakcie której głos zabiorą wybitni eksperci z zakresu wybranych dyscyplin naukowych, oraz w Sesji Doktorantów, która zostanie podzielona na cztery panele, zgodne z tematyką podejmowaną przez prelegentów. Po każdym z paneli planowana jest dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi przez młodych badaczy. Chcemy zapewnić Doktorantom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na prezentacji praktycznych aspektów badań Doktorantów.

Terminarz:

  • 14.02.2022 r. – 15.05.2022 r. – rejestracja
  • 14.02.2022 r. – 15.05.2022 r. – termin nadsyłania abstraktów (godz. 23:59)
  • do 15.05.2022 r. – opłata za czynny udział w konferencji
  • do 15.06.2022 r. – opłata publikacyjna
  • 08.06.2022 r. – termin nadsyłania nagrań (godz. 23:59)
  • 22-24.06.2022 r. – konferencja

Ważne linki:

Wymogi edytorskie i konstrukcja abstraktu: https://tiny.pl/9pv8h

Wzór abstraktu: https://tiny.pl/9pv8t

Regulamin Konferencji: https://tiny.pl/9llw1

Rejestracja ANG: https://docs.google.com/forms/d/1Ukb_dxbbGbGUKq_lFNiJdBNgcdmSqGReuypvYPdwpGw/edit

Rejestracja PL: https://docs.google.com/forms/d/1AUIDLHx5SeiYKHL8NgqeBbbdYmOE23owmH-5Q3KVrcM/edit


Koszty uczestnictwa:

  • Koszt udziału w konferencji: 50 zł
  • Koszt udziału w konferencji z publikacją: 200 zł

Serdecznie zapraszamy!


W imieniu organizatorów
……………………….

Koordynator ds. Komunikacji z Uczestnikami „MKDUS 2.0”