Rekrutacja 2022/2023

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na rok akademicki 2022/2023


Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023:

Uchwała nr 2983 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 2 (Kwestionariusz kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

Załącznik nr 3 (Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej)

Załącznik nr 4 (Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej)

Załącznik nr 6 (Kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)


Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2022/2023:

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów


Limit przyjęć na rok akademicki 2022/2023:

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie limitów przyjęć do szkół doktorskich na rok akademicki 2022/2023


Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023:

Uchwała nr 2984 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 (Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku)

Załącznik nr 2 (Study programme at the Doctoral School of Exact and Natural Sciences at the University of Bialystok)


Potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich 2022/2023:

nauki biologiczne

nauki chemiczne

physical sciences