Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Lp.Imię i nazwisko, tytuł naukowy, e-mailKrótki opis kierunku badawczego
1.Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
promotor pomocniczy:
Dr Elżbieta Zambrzycka –Szelewa
Szczegółowe informacje 
2.Prof. dr hab. Krzysztof WinklerWłaściwości koordynacyjne grafenowych nanokropek kwantowych.  
3.Prof. dr hab. Krzysztof WinklerZastosowanie kompozytów z udziałem grafenowych nanokropek kwantowych do magazynowania energii elektrycznej.  
4.Dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB
ewka@uwb.edu.pl
Użycie nowych metod analitycznych opartych na biosensorach SPRi w panelu diagnostycznym w chorobach neurodegeneracyjnych oraz onkologicznych.  
5.Dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB
promotor pomocniczy:
Dr Marcin Górecki (IChO PAN, Warszawa)  
Szczegółowe informacje
6.Dr hab. Beata Kalska-Szostko kalska@uwb.edu.plSyntezy nanomateriałów z wykorzystaniem elementów „zielonej chemii”.
7.Dr hab. Beata Kalska-Szostko
kalska@uwb.edu.pl
Synteza funkcjonalnych materiałów do zastosowań biologicznych i agrarnych.
8.Dr hab. Barbara Leśniewska blesniew@uwb.edu.plPraca będzie dotyczyć badania specjacji wybranych pierwiastków w materiale roślinnym. Opracowana zostanie metoda wydzielania różnych połączeń pierwiastków z próbek oraz metoda ich oznaczania technikami łączonymi z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej, spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) oraz spektrometrii mas z elektrorozpraszaniem (ESI-MS).
9.Dr hab. Zenon Łotowski, prof. UwB
promotor pomocniczy:
Dr Dorota Czajkowska-Szczykowska
„Synteza maszyn molekularnych na bazie steroidów” – tematyka dotyczy rozwijającej się dziedziny nanotechnologii, w tym projektowania i syntezy cząsteczkowych rotorów, przełączników, itp.
10.Dr hab. Agnieszka Wojtkielewicz, prof. UwB promotor pomocniczy:
Dr Aneta M. Tomkiel
Badanie funkcjonalizacji wiązań C-H. Utlenianie łańcucha bocznego w cholesterolu. Synteza hormonów steroidowych  i witaminy 25-OH-D3.