Konferencje


 • Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.

  Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii WNH UKSW oraz Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” organizuje 23.09.2022 r. konferencję naukową Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką…

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Akme roczników siedemdziesiątych”

  Konferencja naukowa „Akme roczników siedemdziesiątych” odbędzie się  w dniach 22–24 września 2022 roku, zdalnie, naplatformie Zoom.  Link do CfP w wersji online:https://magazynwizje.pl/aktualnik/akme-rocznikow-siedemdziesiatych/ . Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/4NXlagEEs .

 • IV Ogólnopolska Konferencja LSI „Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”

  IV Ogólnopolską Konferencję LSI „Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”.  Termin rozpoczęcia konferencji: 5 maja 2022 r., godz. 17:00.  Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencjiorganizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe SzkołyDoktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowanyjest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziachnastępuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.  Konferencja rozpoczyna się o godz. 17:00. Wystąpi maksymalnie 10prelekcji, każdy z uczestników czynnych będzie mieć 10 minut nawystąpienie. Następnie odbędzie się dyskusja nad prezentowanymizagadnieniami, w którym udział będą mogli wziąć równieżuczestnicy bierni. Czas przewidziany na dyskusję: półtorej godziny.Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy. Liczba miejscuczestnictwa czynnego ograniczona – nie decyduje kolejnośćzgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszeń.  Tematem przewodnim IV Ogólnopolskiej Konferencji „LSI” jest„Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”.  Zapraszamy do zapisów na uczestnictwo czynne konferencji:https://forms.gle/Vi41kJmrZPG3jtDd9 [1]  oraz na uczestnictwo bierne:https://forms.office.com/r/H340H60wx3 [2]  W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:iksdus@usz.edu.pl  Platforma konferencji: MS Teams.Nabór zgłoszeń trwa do 25 kwietnia 2022 r., godz. 23:59.  Serdecznie zapraszamy,w imieniu Zarządu Interdyscyplinarnego Koła Szkoły DoktorskiejUniwersytetu Szczecińskiego

 • X Forum Interdyscyplinarne

  Forum Interdyscyplinarne jest organizowaną od lat inicjatywą KołaNaukowego Studentów Międzyobszarowych Indywidualnych StudiówHumanistyczno-Społecznych KUL, której celem jest stworzeniepłaszczyzny rozmowy między przedstawicielami różnych dyscyplin naukhumanistycznych i społecznych. Dziedziny na co dzień niejednokrotniesurowo wydzielane, przy głębszej refleksji mogą znaleźć międzysobą wiele punktów wspólnych, dzięki którym przed ich badaczamimogą otworzyć się nowe perspektywy i punkty widzenia – prawo ihistoria, psychologia i filozofia czy socjologa i językoznawstwo. Forumjest również nie tylko studencko-doktorancką konferencją naukową,lecz także okazją do integracji i promocji wspólnot studiówmiędzyobszarowych z różnych ośrodków akademickich. Tegoroczne, dziesiąte już Forum jest również wyjątkową okazją douczczenia 20 lat istnienia Kolegium MISHuS KUL oraz Koła NaukowegoStudentów MISHuS KUL.Tematem tegorocznego Forum  jest ,,Jedność” – słowo odmienianeprzez wiele przypadków i mogłoby się wydawać że coraz częściejużywane w przestrzeni publicznej. Jeżeli jednak zastanowić się głębiej, to pojawia się pytanie –czym ta jedność właściwie jest? Czym była, czym jest i czymbędzie? Czy jedność na pewno zawsze jest dobra? Jakie daje szanse izagrożenia? Na te i inne pytania uczestnicy konferencji będąwspólnie poszukiwać odpowiedzi.Serdecznie zapraszamy do udziału!Data: 28-29 kwietnia 2022 Forma konferencji: ogólnopolska, zdalna, na platformie Teams Koszt udziału: 50 zł. Obejmuje wysłanie do uczestników potwierdzeniauczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji oraz pakietu konferencyjnychgadżetów. Kontakt: Drogą mailową na adres kolo.mishus.kul@gmail.com lub poprzezfanpage na Facebooku https://www.facebook.com/KNSMISHuS [1] Wydarzenie konferencji na Facebooku:https://www.facebook.com/events/357389752700695/?ref=newsfeed [2]Zgłoszenia abstraktów przez formularz internetowy przyjmujemy do 8kwietnia 2022 https://forms.gle/MS5MwryvcSePF3BPA [3] Przykładowe zagadnienia:     * Językowy obraz świata jedności; czym jest jedność? (próbadefinicji semantycznej); socjolekty jako próba ujednoliceniakomunikacji grupowej, jedność a jednolitość i jednorodność; jednoa wielojęzyczność    * Pojęcie jedności na przestrzeni dziejów;    * Obraz jedności i jej braku w literaturze    * Jedność zasad, indywidualizm ocen – ujęcie etyczne; Jedność osoby,wielość osobowości  – etyczna ocena osób; historyczne ujęciejedności w filozofii; jedność nauki czy wielość dyscyplin?    * Spójność tożsamości jako oznaka dojrzałości; jedna psychologia awiele myśli psychologicznych; jedność umysłu i woli     * Próby tworzenia i utrzymania jedności, kryzysy jedności grup,społeczeństw, państw; poczucie jedności (lub jego braku) wspołeczeństwie,    * Jedność w systemie – prawo wspólnotowe a krajowe, państwo asamorządy; jedność systemu prawa i orzecznictwa; wpływ tych relacjina społeczeństwo    * Jedność wypracowana a jedność narzucona; problem jednomyślności    * Problem synkretyzmu – kulturowego, religijnego, w sztuce, literaturze;    * Czy dążenie do jedności to wyrzeczenie się siebie samego?;Globalizm, kosmopolityzm, internacjonalizm; ekumenizm a irenizm,    * Media społecznościowe – integracja ludzi czy jej przeciwieństwo; Mile widziane są również referaty dotyczące wszystkich innychzagadnień związanych z motywem głównym Forum.Komitet Organizacyjny FI #Jedność dr hab. Anna Głąb, prof. KUL – Dyrektor Kolegium ks. dr hab. Marek Słomka – Kurator KNS MISHuS KUL Martyna Żydek – Sekretarz Konferencji Arkadiusz Jaworski – Prezes KNS MISHuS KUL Adrian Grzesiuk

 • Konferencja „Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce”

  Konferencja DZIEDZICTWO BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH SPOŁECZNYCH IHUMANISTYCE. W STULECIE PUBLIKACJI „ARGONAUTÓW ZACHODNIEGOPACYFIKU” organizowana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  w dniach 26-27.09.2022 w Krakowie.              Zachęcamy do podjęcia refleksji nad tym, w jaki sposób„dzieło i życie” Bronisława Malinowskiego oddziałało na naukispołeczne i humanistykę oraz jak rozpoznania autora „Argonautów”można odczytać dziś z perspektywy obecnych nurtów badawczych iciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Chodzinam o zdecydowane rozszerzenie ramy interpretacyjnej dziełaMalinowskiego przez odwołanie się do dorobku nauk społecznych ihumanistyki oraz ich narzędzi analitycznych.              W załączonym _call for papers_ prezentujemy kilka blokówtematycznych, nie wyczerpujących jednak tematyki, którą możnapodjąć z inspiracji dziedzictwem Bronisława Malinowskiego. Serdeczniezachęcamy do udziału w naszej konferencji.  ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ (W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM) PROSIMYPRZYSYŁAĆ NA ADRES: MALINOWSKI2022@UJ.EDU.PL    DO 30 KWIETNIA 2022.

 • X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

  Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na: X Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”, która odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom…

 • II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US

  II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 „MKDUS 2.0” 22-24.06.2021 https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/mkdus-2-0/

 • Szkoleń online pracowników i doktorantów UwB, PB i UMB w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

  Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń online pracowników i doktorantów UwB, PB i UMB w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.Szkolenia są związane z tematyką ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników…

 • Emigracja i uchodźstwo w kulturze

  Szanowni Państwo, redagowane na Uniwersytecie Łódzkim czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii” zaprasza do współpracy autorów zainteresowanych tematyką emigracji i uchodźstwa w kulturze (nie tylko literackiej).  Jesteśmy czasopismem z obszaru…

 • Konferencja Doktorantów SD Anthropos – Interdyscyplinarność w naukach

  Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pierwszej konferencji doktoranckiej organizowanej przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN. Poniżej zamieszczamy szczegóły wraz z linkiem do wydarzenia na Facebooku:https://www.facebook.com/events/3126074050967863?ref=newsfeed Więcej informacji odnośnie konferencji:Nadrzędną rolą Szkoły…