IV Ogólnopolska Konferencja LSI „Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”

IV Ogólnopolską Konferencję LSI „Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”.

 Termin rozpoczęcia konferencji: 5 maja 2022 r., godz. 17:00.

 Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji
organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowany
jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziach
następuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.

 Konferencja rozpoczyna się o godz. 17:00. Wystąpi maksymalnie 10
prelekcji, każdy z uczestników czynnych będzie mieć 10 minut na
wystąpienie. Następnie odbędzie się dyskusja nad prezentowanymi
zagadnieniami, w którym udział będą mogli wziąć również
uczestnicy bierni. Czas przewidziany na dyskusję: półtorej godziny.
Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy. Liczba miejsc
uczestnictwa czynnego ograniczona – nie decyduje kolejność
zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszeń.

 Tematem przewodnim IV Ogólnopolskiej Konferencji „LSI” jest
„Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”.

 Zapraszamy do zapisów na uczestnictwo czynne konferencji:
https://forms.gle/Vi41kJmrZPG3jtDd9 [1]

 oraz na uczestnictwo bierne:
https://forms.office.com/r/H340H60wx3 [2]

 W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:
iksdus@usz.edu.pl

 Platforma konferencji: MS Teams.
Nabór zgłoszeń trwa do 25 kwietnia 2022 r., godz. 23:59.

 Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Zarządu Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego