Jakość Kształcenia

Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia SDNH

2021/2022

Od 01.03.2022

dr hab. Anna Nosek prof. UwB – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Dr hab. Joanna Cholewa prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo

Dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo

Dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny historia

Mgr Julia Polcyn – Przedstawiciel doktorantów

W okresie: 01.10.2021-01.03.2022

Prof. dr hab. Urszula Sokólska – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Irena Szczepankowska – Przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo

Dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwBPrzedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo

Dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny historia

Mgr Martyna Awier – Przedstawiciel doktorantów

2020/2021

Prof. dr hab. Urszula Sokólska – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Irena Szczepankowska – Przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo

Dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo

Dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny historia

Mgr Martyna Awier – Przedstawiciel doktorantów

2019/2020

Prof. dr hab. Urszula Sokólska – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Irena Szczepankowska – Przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo

Dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo

Dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB – Przedstawiciel dyscypliny historia

Mgr Paweł Niziołek – Przedstawiciel doktorantów

Sprawozdania z działania systemu zapewniania jakości kształcenia:

 

2022/2023

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB w roku akademickim 2022/2023

2021/2022

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB w roku akademickim 2021/2022

2020/2021

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB w roku akademickim 2020/2021

2019/2020

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB w roku akademickim 2019/2020