Kształcenie

Program kształcenia

Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Harmonogram zadań doktoranta

Wykładowcy w roku akademickim 2022/2023
Dyscyplina: Filozofia
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr Monika Rogowska-Stangret
Metody badań filozoficznych i analizy tekstu
Filozofia wobec nauk szczegółowych

Filozoficzne wyzwania współczesności

Terapia filozoficzna/elementy coachingu
prof. dr hab. Wioletta M. Kowalska,
prof. dr hab. Halina Święczkowska,
dr hab. Sławomir Raube
dr hab. Joanna Usakiewicz

dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB


prof. dr hab. Wioletta M. Kowalska

dr hab. Sławomir Raube
Seminarium doktoranckieprof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska,
dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB,
dr hab. Robert Poczobut,
dr hab. Sławomir Raube prof. UwB,
dr hab. Konrad Talmont-Kamiński

Dyscyplina: Historia
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr hab. Krzysztof Boroda
Nowe nurty i orientacje  w humanistyce i naukach historycznychdr Piotr Guzowski, prof. uwB,
dr hab. Tomasz Mojsik
Doskonalenie warsztatu historyka

Metodologia nauk historycznych

Przedmiot z zakresu historii Polski lub powszechnej
prof. dr hab. Cezary Kuklo, dr hab. Adam Miodowski

dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB

dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB, dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
 Seminarium doktoranckieprof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz,
dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB,
dr hab. Rafał Kosiński, prof UwB,
dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB,
prof. dr hab. Cezary Kuklo,
dr hab. Eugeniusz Mironowicz, prof. UwB,
dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB
dr hab. Tomasz Mojsik,
dr hab. Artur Pasko, prof. UwB,
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB,
dr hab. Jan Snopko, prof. UwB,
Dyscyplina: Językoznawstwo
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Kierunki współczesnego językoznawstwaprof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Metodologia badań językoznawczych

Redakcja naukowa tekstu językoznawczego

Kognitywna teoria języka
prof. dr hab. Urszula Sokólska

dr hab. Joanna Cholewa, prof. UwB

prof. dr hab. Irena Szczepankowska
Seminarium doktoranckiedr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB,
dr hab. Agata Rozumko,
prof. de hab. Urszula Sokólska,
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Dyscyplina:  Literaturoznawstwo
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB
Współczesna teoria literaturydr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Metodologia badań literaturoznawczych

Redakcja naukowa tekstu literaturoznawczego

Polska literatura współczesna

Współczesna literatura powszechna
dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

dr hab. Mariusz Leś
Seminarium doktoranckieprof. dr hab. Kamila Budrowska,
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz,
dr hab. Marek Kochanowski prof. UwB,
dr hab. Katarzyna Kościewicz,
dr hab. Mariusz Leś
Przedmioty wspólne dla czterech dyscyplin
Dydaktyka szkoły wyższejdr hab. Marzanna Karolczuk,
dr Robert Szymula,
dr Małgorzata Ocytko
Formy finansowania nauk humanistycznychdr Radosław Poniat
Przedmioty wspólne dla  trzech szkół doktorskich
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnejprof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Komunikowanie i budowanie relacji z grupą
Komunikowanie w dyskursie naukowymprof. dr hab. Elżbieta Awramiuk
Komunikacja międzykulturowadr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
Zarządzanie czasemdr Mariusz Citkowski

Przedmioty wspólne dla  trzech szkół doktorskich
(spoza dyscypliny)
Przedmiot spoza dyscypliny – Wybrane elementy astronomiidr hab. Marek Nikołajuk
Przedmiot spoza dyscypliny – Związki chemii z kryminalistykądr hab. Aneta Petelska

__________________________________________________________

Wykładowcy w roku akademickim 2020/2021
Dyscyplina: Filozofia
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny) dr Witold Hensel
Metody badań filozoficznych i analizy tekstu prof. dr hab. Wioletta M. Kowalska,
prof. dr hab. Halina Święczkowska,
dr hab. Joanna Usakiewicz
Seminarium doktoranckie

prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska,
dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB,
dr hab. Sławomir Raube prof. UwB

Dyscyplina: Historia
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny) dr hab. Krzysztof Boroda
Nowe nurty i orientacje  w humanistyce i naukach historycznych dr Piotr Guzowski,
dr hab. Tomasz Mojsik
Doskonalenie warsztatu historyka dr hab. Rafał Bartłomiej Kosiński prof. UwB
 Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Cezary Kuklo,
dr hab. Tomasz Mojsik,
dr hab. Artur Pasko, prof. UwB,
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
Dyscyplina: Językoznawstwo
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny) dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Kierunki współczesnego językoznawstwa prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Metodologia badań językoznawczych prof. dr hab. Urszula Sokólska
Seminarium doktoranckie dr hab. Marzanna Karolczuk prof. UwB,
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB,
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Dyscyplina:  Literaturoznawstwo
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny) dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB
Współczesna teoria literatury dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Metodologia badań literaturoznawczych dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Seminarium doktoranckie

dr hab. Marek Kochanowski prof. UwB,
dr hab. Krzysztof Korotkich,

Przedmioty wspólne dla czterech dyscyplin
Dydaktyka szkoły wyższej dr hab. Marzanna Karolczuk,
dr Robert Szymula,
dr Małgorzata Ocytko
Formy finansowania nauk humanistycznych prof. dr hab. Jarosław Ławski
Przedmioty wspólne dla  trzech szkół doktorskich
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Komunikowanie w dyskursie naukowym dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Komunikacja międzykulturowa dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
Zarządzanie czasem dr Mariusz Citkowski

Wykładowcy

Wykładowcy w roku akademickim 2019/2020
Dyscyplina: Filozofia
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr Witold Hensel
Metody badań filozoficznych i analizy tekstuprof. dr hab. Wioletta M. Kowalska,
dr hab. Konrad W. Talmont-Kamiński, prof. UwB,
prof. dr hab. Halina Święczkowska
Seminarium doktoranckiedr hab. Piotr Nowak, prof. UwB
Dyscyplina: Historia
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr hab. Krzysztof Boroda
Nowe nurty i orientacje  w humanistyce i naukach historycznychdr Piotr Guzowski,
dr hab. Tomasz Mojsik
Doskonalenie warsztatu historykaprof. dr hab. Cezary Kuklo,
prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 Seminarium doktoranckieprof. dr hab. Cezary Kuklo,
dr hab. Artur Pasko, prof. UwB,
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB,
dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
Dyscyplina: Językoznawstwo
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Kierunki współczesnego językoznawstwaprof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Metodologia badań językoznawczychprof. dr hab. Urszula Sokólska
Seminarium doktoranckiedr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB,
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Dyscyplina:  Literaturoznawstwo
Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB
Współczesna teoria literaturydr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Metodologia badań literaturoznawczychdr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Seminarium doktoranckiedr hab. Krzysztof Korotkich
Przedmioty wspólne dla czterech dyscyplin
Dydaktyka szkoły wyższejdr hab. Marzanna Karolczuk,
dr Robert Szymula
Formy finansowania nauk humanistycznychprof. dr hab. Jarosław Ławski
Przedmioty wspólne dla  trzech szkół doktorskich
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnejprof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Komunikowanie w dyskursie naukowymdr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Komunikacja międzykulturowadr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
Zarządzanie czasemdr Mariusz Citkowski

PROMOTORZY

Promotorzy 2020/21
Filozofia
prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska,
dr hab. Sławomir Raube prof. UwB
Historia
dr hab. Tomasz Mojsik,
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
Językoznawstwo
dr hab. Marzanna Karolczuk, prof. UwB
Literaturoznawstwo
dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB

Promotorzy 2019/2020
Filozofia
dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB
Historia
prof. dr hab. Cezary Kuklo,
dr hab. Artur Pasko, prof. UwB,
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB,
dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
Językoznawstwo
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB,
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
Literaturoznawstwo
dr hab. Krzysztof Korotkich

Sylwetki potencjalnych promotorów (informacja dla kandydatów do szkoły doktorskiej)

FILOZOFIA

Prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska

Dr hab. Sławomir Raube prof. UwB

 

HISTORIA

Dr hab. Krzysztof Buchowski prof. UwB

Prof. dr hab. Cezary Kuklo

Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko prof. UwB

Dr hab. Krystyna Szelągowska prof. UwB

Promotorzy pomocniczy:

Dr Radosław Poniat

 

JĘZYKOZNAWSTWO

Dr hab. Elżbieta Awramiuk prof. UwB

Dr hab. Marzanna Karolczuk prof. UwB

Dr  hab. Magdalena Thien

Dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB

 

LITERATUROZNAWSTWO

Dr hab. Andrzej Baranow prof. UwB

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Dr hab. Mariusz Maciej Leś

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek doktoranta o powołanie promotora 

Zgoda i oświadczenie promotora

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu


Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania. W uzasadnionych przypadkach praktyka może polegać na uczestniczeniu doktoranta w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego. Wymiar godzinowy praktyk to co najmniej 15 godzin, ale nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie począwszy od roku drugiego.

Przedmioty spoza dyscypliny

Doktoranci do 7 semestru kształcenia włącznie zobowiązani są do realizacji 1 konwersatorium spoza dyscypliny.

Zapisy na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy) przyjmuje Sekretariat szkoły doktorskiej do dnia 28.02.2022 r.

Lista przedmiotów