Termin przyjmowania zgłoszeń został – do 18.02.2024.