Konferencje i szkolenia

Przestrzeń jako kategoria kulturowa 

Interesują nas zarówno ujęcia metodologiczne: namysł nad narzędziami geokrytycznymi, geoestetycznymi, geografii humanistycznej czy historii topograficznej, jak i analizy konkretnych doświadczeń przestrzennych (indywidualnych i zbiorowych) pokazanych/ wpisanych w tekstach/y kultury/literatury. Przedmiotem badań mogą być wszelkie tekstowe reprezentacje przestrzeni geograficznej.

Oczekujemy tekstów:

 • na temat relacji między kategoriami przestrzeni i pamięci,
 • poświęconych mechanizmom wytwarzania miejsc,
 • opisujących konstruowanie tożsamości jako pochodnej/pozostającej w relacji z przestrzenią,
 • będących wyrazem zmysłowego postrzegania przestrzeni, doświadczania jej,
 • pokazujących kulturowe reprezentacje przestrzeni (poza)miejskich i industrialnych.

Mamy nadzieję, że nadesłane zostaną też rozprawy poświęcone wszelkim granicom wyznaczającym jakieś miejsca oraz opisom ich przekraczania. Wreszcie, spodziewamy się też tekstów eksplorujących gatunkowe uwarunkowania kategorii przestrzennych: autobiografii, biografii, ale i też opisujących takie konwencje gatunkowe, w których przestrzeń zyskuje status samodzielnego quasi-bohatera, jak we wszelkich wariantach gotycyzmu.  

Na teksty czekamy do końca lipca 2023, prosimy o kontakt e-mailowy: zrl@uni.lodz.pl

Więcej na stronie: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/announcement/view/24

___

dr Anna Zatora

Sekretarz Redakcji / Editorial Assistant, PhD

„Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii”

ISSN: 0084-4446, e-ISSN: 2451-0335

e-mail: zrl@uni.lodz.pl

______________________________________
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Komitetem Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk w ramach XII Konferencji KBNM PAN, zaprasza Studentów Szkół Doktorskich na warsztaty metodologiczne. Warsztaty odbędą się dnia 20 września 2023. Są skierowane do młodych badaczy i badaczek (studenci ostatnich lat studiów, doktoranci, pracownicy nauki do 5 lat po doktoracie).

W tym roku warsztaty odbędą się w Białymstoku. Przygotowaliśmy 4 propozycje:

Warsztat nr I – Fotografia jako narzędzie uzyskiwania danych w kontekście kooperacji badacza i artysty
Warsztat nr II – Materialni świadkowie drogi. Dokumentacja i analiza obiektów i przestrzeni migracji w Puszczy Białowieskiej
Warsztat nr III – „Granice są wszędzie”? Warsztat konceptualizacji i analizy granic i pograniczy
Warsztat nr IV– Jakościowe i ilościowe analizy przestrzenne w badaniu migracji: analiza kontekstowa, obserwacja, wykorzystanie metod mobilnych i GPS w badaniu migracyjnych skupisk


Pełen opis warsztatów znajdą Państwo pod linkiem: https://tdlab.uwb.edu.pl/warsztaty
Miejscem spotkania będzie Muzeum Pamięci Sybiru. Można zapisać się na maksymalnie dwa warsztaty. Uczestnictwo jest BEZPŁATNE. Zapewniamy wyżywienie.
Rejestracja trwa do 18. czerwca 2023 roku – https://tdlab.uwb.edu.pl/rejestracja

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat konferencji (21-22. września 2023 r.): https://tdlab.uwb.edu.pl/aktualnosci-kbnm-2023

Z poważaniem

Katarzyna Winiecka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XII Konferencji KBnM PAN

________________________________________

Szanowni Państwo,

Zapraszamy osoby zainteresowane składaniem wniosków w trwającym do 13
września 2023 konkursie MSCA Postdoctoral Fellowship [1] na szkolenie
organizowane przez trenerów z sieci MSCA-NET.

Trening przeznaczony jest naukowców, którzy w dniu zamknięcia
konkursu będą po pozytywnej obronie pracy doktorskiej oraz nie
dłużej niż 8 lat zatrudnienia na stanowisku naukowy oraz dla
pracowników administracyjnych instytucji badawczych, które planują
przyjąć takich naukowców do siebie.

Szkolenie odbędzie się 20 CZERWCA 2023 ROKU W GODZ. 8:30-17:00 W
SIEDZIBIE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ, ul. Polna 40,
Warszawa.

Zapisy prowadzimy mailowo do 16.06.2023 na adres msca@nawa.gov.pl

_____________________________

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Komitetem Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk w ramach XII Konferencji KBNM PAN, zaprasza Studentów Szkół Doktorskich na warsztaty metodologiczne. Warsztaty odbędą się dnia 20 września 2023. Są skierowane do młodych badaczy i badaczek (studenci ostatnich lat studiów, doktoranci, pracownicy nauki do 5 lat po doktoracie).

W tym roku warsztaty odbędą się w Białymstoku. Przygotowaliśmy 4 propozycje:

Warsztat nr I – Fotografia jako narzędzie uzyskiwania danych w kontekście kooperacji badacza i artysty
Warsztat nr II – Materialni świadkowie drogi. Dokumentacja i analiza obiektów i przestrzeni migracji w Puszczy Białowieskiej
Warsztat nr III – „Granice są wszędzie”? Warsztat konceptualizacji i analizy granic i pograniczy
Warsztat nr IV– Jakościowe i ilościowe analizy przestrzenne w badaniu migracji: analiza kontekstowa, obserwacja, wykorzystanie metod mobilnych i GPS w badaniu migracyjnych skupisk


Pełen opis warsztatów znajdą Państwo pod linkiem: https://tdlab.uwb.edu.pl/warsztaty
Miejscem spotkania będzie Muzeum Pamięci Sybiru. Można zapisać się na maksymalnie dwa warsztaty. Uczestnictwo jest BEZPŁATNE. Zapewniamy wyżywienie.
Rejestracja trwa do 18. czerwca 2023 roku – https://tdlab.uwb.edu.pl/rejestracja

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat konferencji (21-22. września 2023 r.): https://tdlab.uwb.edu.pl/aktualnosci-kbnm-2023

____________________________

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do doktorantów
poniższego zaproszenia na III SIEDLECKIE FORUM DOKTORANTÓW, KTÓRE
ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE HYBRYDOWEJ W DNIU 5 WRZEŚNIA 2023 ROKU.

Celem III Siedleckiego Forum Doktorantów jest wymiana poglądów,
doświadczeń i wiedzy naukowej w gronie doktorantów z różnych
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, a także integracja społeczności
doktorantów. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych
wyników badań doktorantów oraz postępów w realizacji prac
doktorskich.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy doktorantów odbywających
kształcenie i realizujących badania naukowe w następujących
dyscyplinach naukowych:

– nauki o bezpieczeństwie,
– nauki biologiczne,
– nauki chemiczne,
– nauki o zdrowiu,
– historia,
– pedagogika,
– literaturoznawstwo,
– rolnictwo i ogrodnictwo,
– zootechnika i rybactwo.

Forum organizowane jest w FORMIE STACJONARNEJ w gmachu Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul.
Żytnia 39) ORAZ W FORMIE ZDALNEJ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY GOOGLE
MEETS. Wystąpienia ustne będą miały formę 15 minutowych
komunikatów.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Osoby deklarujące uczestnictwo w konferencji prosimy o rejestrację
zgłoszeń W TERMINIE DO 30 CZERWCA 2023 R. za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie: https://tiny.pl/cq77j oraz przesłanie abstraktu
wystąpienia przygotowanego według określonych wymagań edytorskich na
adres: forumdok.siedlce@uph.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31
lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są również
na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach pod linkiem:

https://szkoladoktorska.uph.edu.pl/studenci/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1055


Wymagania edytorskie dotyczące abstraktów wystąpień:

https://szkoladoktorska.uph.edu.pl/images/SIEDLECKIE_FORUM_DOKTORANTOW/wymogi-edytorskie.pdf


W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty
elektronicznej: forumdok.siedlce@uph.edu.pl i zachęcamy do udziału w
III Siedleckim Forum Doktorantów.

_____________________________________

VIII Doktorancko-Studenckie Seminarium Naukowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Doktorancko-Studenckim
Seminarium Naukowym organizowanym w Instytucie Nauk Teologicznych
Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu „Interdyscyplinarne
Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem”.

Tematem przewodnim będzie wykład: „INTERDYSCYPLINARNE BADANIA
AUTOBIOGRAFII. PERSPEKTYWA WSPÓŁHUMANIZMU”. EKSPERTKĄ BĘDZIE PANI
PROF. MAŁGORZATA CZERMIŃSKA Z UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. SPOTKANIE
BĘDZIE MODEROWAŁ PAN PROF. JERZY MADEJSKI, PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU
LITERATURY I NOWYCH MEDIÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.

Seminarium odbędzie się 14 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 16:00 i będzie
miało formę hybrydową. Stacjonarnie w INT US – ul. Pawła VI nr 2 w
Szczecinie lub online przez platformę MS Teams (link zostanie
przesłany do zarejestrowanych uczestników).

OBOWIĄZKOWE ZAPISY DO 12 CZERWCA: https://tiny.pl/cxx39

WYDARZENIE FB:  https://tiny.pl/cxmcv

Uczestnicy otrzymają tekst oraz nagranie do zapoznania się przed
seminarium. Za udział każdy otrzymuje imienny certyfikat.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl

lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to
wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników
naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest
stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i
wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych
badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału
w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców
z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są
jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie
możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz
innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad
chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem +
konwersatorium.

_________________________________

Center for American & European Studies zaprasza do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z adw. dr. Markiem Toporem, wykładowcą University at Buffalo i Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. „Pisanie artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach – krok po kroku!”.

W toku kursu:

 • Osiągniesz głębokie zrozumienie naukowego stylu pisania
 • Poznasz tajniki metodologii badań naukowych
 • Nauczysz się jak precyzyjnie określać cel swoich badań oraz konstruować problem badawczy
 • Dowiesz się jakie narzędzia wykorzystać by ułatwić sobie research

Damy Ci też szansę na przećwiczenie swoich umiejętności w praktyce! Jeśli zechcesz, to zaangażujemy Cię w przydatne ćwiczenia praktyczne.

Do udziału w kursie serdecznie zachęcamy ambitnych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Termin kursu: 14-15 lipca 2023 (zaczynamy w piątek wieczorem i kończymy w sobotę po południu). Sugerujemy rejestrować się do 5 lipca 2023.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona! (Jednej, najszybciej zarejestrowanej do udziału osobie z uniwersytetu oferujemy darmowy udział w kursie – obowiązuje kolejność zgłoszeń).

Więcej informacji o zapisach: https://fb.me/e/4yDqeVjPK

__________________________________

Kongres Młodej Nauki

jest cykliczną międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim.

W ramach wydarzenia, w kilkudziesięciu panelach oraz sesji posterowej, młodzi naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań, przedyskutują swoje tezy, oraz przede wszystkim nawiążą kontakty  i rozwiną  się naukowo.

Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie jest ograniczona – przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych, a o wysoką jakość prezentacji dbają uznani naukowcy tworzący komitet naukowy.

Nowością w tegorocznej edycji kongresu jest przygotowanie dwóch paneli o charakterze międzynarodowym. Pierwszym z nich jest panel „Ukraina – Polska, Polska – Ukraina, wspólne perspektywy – polityka, kultura, gospodarka” przygotowany wspólnie z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa w Odessie. Prelekcje w ramach panelu mogą być wygłaszane po polsku, ukraińsku lub angielsku.

Kolejnym panelem o tematyce międzynarodowej w trakcie którego referaty będą wygłaszane po angielsku jest panel „Morze w perspektywie interdyscyplinarnej”. Panel związany jest z udziałem Uniwersytetu Gdańskiego w Konsorcjum SEA – EU wspólnie z ośmioma nadmorskimi uniwersytetami z Europy. W związku z tym tematyka panelu skupia się na  morzu nie ograniczając się do żadnyego z jego aspektów. Udział w panelu pozwoli nie tylko na wysłuchanie interesujących wystąpień, ale także wygłoszenie swoich tez przed naukowcami z różnych państw.

Wszyscy uczestnicy Kongresu po jego zakończeniu będą mogli opublikować artykuł związany z wygłoszonymi w trakcie konferencji tezami w czasopiśmie „Progress – Journal of Young Researchers”

Udział w Kongresie to nie tylko możliwość rozwoju naukowego, ale także  udziału w interesujących dyskusjach na bieżące tematy. W ubiegłym roku na panelach plenarnych rozmawiano między innymi o karierze młodych naukowców, roli kobiet w funkcjonowaniu uczelni, czy kwestiach tego na ile współcześnie uczelnie mogą sprostać wyzwaniom rzeczywistości. W tym roku planujemy kolejne interesujące dyskusje.

Równie ważna pozostaje dla nas kwestia integracji, dlatego w czasie Kongresu odbędzie się bankiet oraz dwa spotkania integracyjne podczas których uczestnicy będą mogli wymienić się uwagami w kuluarach.

Koszt czynnego udziału w Kongresie wynosi  420 zł. Opłata obejmuje obiady, kolacje, przerwy kawowe i udział we wszystkich punktach programu. W opłatę nie jest wliczone zakwaterowanie, które jednak zapewniamy na preferencyjnych warunkach w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego tj. w cenie 32,40 zł za dobę od osoby.

Chcesz zobaczyć jak wyglądał ubiegłoroczny Kongres? kliknij tutaj

O tym jak wyglądały panele, czy trudno je zorganizować oraz o czym dyskutowano na sesjach plenarnych dowiesz się ze specjalnego wydania Gazety Uniwersyteckiej https://gazeta.ug.edu.pl/category/wydania-internetowe/wydania-specjalne/

Spis paneli w trakcie których można wygłosić prelekcję oraz informacje o sesji posterowej znajdują się na stronie https://kongresmlodejnauki.pl/panele-2023/

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Kongresu Młodej Nauki

mail: kongresmlodejnauki@ug.edu.pl

tel. 725 992 266

____________________________________

Szanowni Państwo,

Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu dr hab. Jakuba Jernajczyka mam przyjemność poinformować, że w dniach 27-29 września 2023 odbędzie się 1st International Conference Methodological and Cognitive Aspects of Visual Arts

Szczegółowa informacja dostępna jest naszej stronie internetowej: 

https://www.asp.wroc.pl/pl/uczelnia/struktura-uczelni/szkola-doktorska/conference-2023

_________________________________________________

Konferencja naukowa „Przestrzenie przekładu 8″

W związku z przedłużonym terminem przyjmowania zgłoszeń na konferencję naukową „Przestrzenie przekładu 8″, chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie zaprosić Państwa do udziału w jej tegorocznej edycji. Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 października 2023 roku w formie hybrydowej – w budynku Wydziału Humanistycznego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 oraz zdalnie – poprzez platformę MS Teams. 

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach:

1. Przekład – zagadnienia ogólne

2. Przekład specjalistyczny

3. Przekład ustny i audiowizualny

4. Przekład artystyczny

5. Tłumacz i jego dzieło

6. Dydaktyka przekładu

7. Nowe technologie a przekład

8. Studenci o przekładzie

Uprzejmie prosimy o wpisywanie tytułów wystąpień do 30 czerwca 2023 roku do formularza Google. Szczegółowe informacje przesyłamy w załączeniu.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej konferencji:

https://www.przestrzenieprzekladu.us.edu.pl/

oraz naszego fanpage’a na Facebooku:

https://www.facebook.com/przestrzenieprzekladu/

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Konferencja

Istnieje tendencja, by przeciwstawiać „literaturę” i „celebryckość”. Stoi za tym przekonanie, że „prawdziwa” sława literacka opiera się na „prawdziwej wielkości”, zaś celebrytyzm jest powierzchowny i ulotny. […] Celebrity to publiczne przedstawienie, odbiór i dyskursywna interpretacja widocznych indywidualnych tożsamości. Studia nad celebrytami dzisiaj są interdyscyplinarne i wielomedialne, choć dużo o celebrytach w postaci „gwiazd” i „gwiazdorstwa” pisało się w ramach studiów nad filmem.

Rozmaite relacje między fantazją i codziennymi praktykami, zwyczajnością i cudownością, aurą sławy kształtują w różnych mediach wielomodalne style, formy i gatunki celebryckie. Chcielibyśmy w tym numerze przyjrzeć się raczej tym ogólnym mechanizmom, a nie kwestii jednostkowych relacji z płcią, rasą czy seksualnością. Formacja i praktyki celebryckie we współczesnej kulturze literackiej i cyfrowej to jest ogniskowa naszych badawczych zainteresowań.

Na teksty czekamy do końca czerwca, prosimy o kontakt e-mailowy: zrl@uni.lodz.pl

Więcej na stronie: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/announcement/view/24

________________________

Piąta edycja programu stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.

Naszą ideą jest współpraca z młodymi naukowcami oraz naukowczyniami
i promowanie urzędu jako ciekawego miejsca badań. Chcemy zmieniać
Warszawę na lepsze kierując się aktualną wiedzą i doświadczeniem.

Od 2019 roku przeprowadziliśmy cztery edycje stypendiów m.st. Warszawy
dla doktorantów. Otrzymaliśmy prawie 150 wniosków i przyznaliśmy 20
stypendiów, każde w KWOCIE DO 30 000ZŁ. Dzięki programowi mogliśmy
wspólnie pracować nad projektami badawczymi z obszarów dotyczących
miasta.

W tym roku wnioski można składać w 15 obszarach dotyczących m.in.:
mieszkalnictwa, rolnictwa miejskiego, zanieczyszczenia światłem,
rozwoju transportu, cyfryzacji i projektów Smart City, rozwoju kultury,
ekonomii cyrkularnej i gospodarowania żywnością. Pełna lista
obszarów z opisami znajduje się na naszej stronie [1].

W dniach 13 do 15 czerwca odbędą się spotkania konsultacyjne online,
na których będzie można porozmawiać o obszarach badawczych z
pracownikami merytorycznymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów i doktorantki do
składania wniosków do 10 LIPCA!

Wszystkie informacje są dostępne na stronie:
https://um.warszawa.pl/waw/wspolpraca-z-nauka/stypendia-dla-doktorantow.

________________________

Szkolenie z przygotowania wniosków granatowych do NCN.

Na szkoleniu analizowane są prawdziwe wnioski i recenzje, które są później udostępniane. Koszt udziału wynosi 500 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 15 maja, a samo szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 maja.

Więcej informacji, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://www.grantadvisor.pl/


Pozdrawiam
GrantAdvisor, https://www.grantadvisor.pl/

_________________

Szanowni Państwo,

Koła Naukowe Publikowania Współczesnego Uniwersytetu Warszawskiego ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na studencko-doktorancką konferencję pt. ,,e-literatura. Czy książka kończy się na Internecie?”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2023 roku w formie niestacjonarnej.

Celem konferencji jest przedstawienie wpływu e-literatury na kształtowanie się czytelnictwa, a także udziału e-booków i audiobooków na polskim i zagranicznym rynku książki. Będzie to też przestrzeń do wymiany poglądów i wyników badań w tym zakresie. 

Propozycje tematów: 

– Czy literaturze potrzebny jest Internet? 

– Czy internetowi potrzebna jest literatura? I gdzie w tym wszystkim jest książka? 

– Internet a rynek wydawniczy. 

– Zmiany w branży wydawniczej.

– Czy zbiory online to faktycznie zbiory? 

– Treść a forma – w okładce lub przeglądarce.

– Wpływ Internetu na spadek/rozwój czytelnictwa.

– Ebooki, audiobooki i papier – wojna czy koegzystencja? 

– AI a proces twórczy – czy w Internecie są już wszystkie książki? 

– Internet – granica literatury czy szansa na jej odrodzenie? 

– Kultura książki kontra netykieta.

– Prawo wydawnicze, prawo autorskie a przestrzeń wirtualna.

– wszelkiego rodzaju badania czy case studies, które pokazują, że książka (albo literatura) jest wiecznie żywa i raczej zostanie z nami na długo. 

Na konferencję zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane literaturą i szeroko pojętym rynkiem książki. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji w charakterze prelegentów lub słuchaczy. Prezentowane referaty zostaną opublikowane w elektronicznych Zeszytach Naukowych redagowanych przez KN Publikowania współczesnego.

Zaświadczenie o czynnym udziale w konferencji będzie wydawane tylko pod warunkiem obecności podczas swojego panelu dyskusyjnego lub obecności na połowie wydarzenia.

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ KONFERENCJI

do 15 maja 2023 r. – wypełnienie formularza zgłoszeniowego (informacje personalne oraz abstrakt)

 • Wytyczne odnośnie abstraktu: Times New Roman; 12 pkt.; interlinia 1,5 pkt.; limit znaków: 1.500 – 2.000

do 23 maja 2023 r. – przesłanie uczestnikom drogą mailową informacji o akceptacji zgłoszenia
do 25 maja 2023 r. – przedstawienie i opublikowanie na stronie wydarzenia na FB (https://www.facebook.com/events/252759317148495/?ref=newsfeed) oraz na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (https://www.wdib.uw.edu.pl/) programu konferencji

do 31 lipca 2023 r. – przesłanie pełnego tekstu referatu do publikacji pokonferencyjnej

Z uwagi na ograniczone ramy czasowe obrad organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wygłaszanych referatów.

Przyjmowane będą wyłącznie prace nieogłoszone drukiem i niezłożone w innych miejscach.

Autorzy nie otrzymują honorarium za zgłoszone referaty i opublikowane teksty. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://forms.gle/ZwtD8LysFkRnhCEf7

KONTAKT

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/252759317148495/?ref=newsfeed

oraz na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW: https://www.wdib.uw.edu.pl/

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: knpw@uw.edu.pl

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny

_________________

Zaproszenie na stypendium w Hiszpanii

Więcej informacji

Szanowni Państwo,

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Historyków i swoim własnym, chciałbym Państwa zaprosić do udziału w XI Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”. Odbędzie się ona w dniach 25-26 maja 2023 r.

Program konferencji

Z poważaniem,

Maciej Kwiatkowski

Współorganizator wydarzenia

____________

XX ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka Warsztaty Młodych Edytorów

Obrady odbędą się w dniach 12-14 maja 2023 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Opłata konferencyjna wynosi 60 zł. Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 23 kwietnia 2023 r.

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie z listy MEiN (20 punktów).

Zaproszenie

__________

Szanowni Państwo,

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji konferencji „Przestrzenie przekładu”, która odbędzie się w dniach 19–20 października 2023 roku w formie hybrydowej (możliwość uczestnictwa na miejscu lub poprzez platformę MS Teams). 

UWAGA! Tegoroczna konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. 

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach:

1. Przekład – zagadnienia ogólne

2. Przekład specjalistyczny

3. Przekład ustny i audiowizualny

4. Przekład artystyczny

5. Tłumacz i jego dzieło

6. Dydaktyka przekładu

7. Nowe technologie a przekład

8. Studenci o przekładzie

Uprzejmie prosimy o wpisywanie tytułów wystąpień do 20 maja 2023 roku do formularza Google. Szczegółowe informacje przesyłamy w załączeniu.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej konferencji:

https://www.przestrzenieprzekladu.us.edu.pl/

oraz naszego fanpage’a na Facebooku:

https://www.facebook.com/przestrzenieprzekladu/

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Program

Wykłady „Spotkania z Mistrzami” 

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Doktorantów KUL zapraszamy serdecznie na cykl
wykładów „Spotkania z Mistrzami” skierowanych do studentów,
doktorantów i wszystkich pracowników naukowych.

Informacje o cyklu wykładów:
„Spotkania z mistrzami” skierowane są do wszystkich doktorantów,
pracowników naukowych, badaczy i studentów, zwłaszcza
zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami z zakresu Muzykologii,
Historii, Historii Sztuki, Filozofii i Filologii.
Wszystkie wydarzenia będą dostępne online (jednorazowe linki do
spotkań podane będą do każdego wydarzenia).
—-
Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Odbędzie się na
platformie Zoom. Po wykładzie zapraszamy do zadawania pytań i
uczestniczenia w dyskusji, którą poprowadzi prof. Małgorzata Gamrat –
opiekun naukowy cyklu.
Organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów KUL.
—-
Plakat

Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/89705108871?pwd=UFFtbnAvMStjaldxNk8xSEZoajVjZz09
ID de réunion : 897 0510 8871
Code secret : 383854

Link do wydarzenia na FB:
https://fb.me/e/2VkheZLrZ

_____________________

Nagroda czasopisma naukowego „Historyka. Studia Metodologiczne” im. Marcelego Handelsmana

 Szanowni Państwo,

 w bieżącym roku odnawiamy nagrodę czasopisma naukowego „Historyka.
Studia Metodologiczne” im. Marcelego Handelsmana. Nagroda będzie
wynosić 3000 zł i ufundowana jest przez Polskie Towarzystwo
Historyczne i Polskie Towarzystwo Historiograficzne. Jest ona
przyznawana autorom wyróżniających się prac magisterskich i
doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i
metodologii historii, które oferują pogłębioną refleksję nad
ważnymi zjawiskami i tendencjami w badaniach historycznych i
historiograficznych lub/i tworzą nowe idee, metody i podejścia
teoretyczne umożliwiające innowacyjny opis przeszłej rzeczywistości.
Nagroda może być przyznana pracom z zakresu innych dziedzin badań
historycznych, jeśli zakres i sposób wykorzystania nowoczesnych
podejść i metod badawczych czynić z nich będą prace nowatorskie i
inspirujące metodologicznie. Do konkursu można zgłaszać prace
magisterskie lub doktorskie powstałe w latach 2020, 2021, 2022.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie oceny bardzo dobrej w
przypadku pracy magisterskiej lub wyróżnienia w przypadku pracy
doktorskiej. Do tego listu załączamy regulamin nagrody.

Regulamin

 Zgłoszenia prac winny zawierać:

     * List przewodni przewodniczącego rady dyscypliny lub dyrekcji
instytutu, gdzie praca była obroniona potwierdzający, że zarówno
kandydat, jak i praca spełniają wymogi formalne konkursu.

     * Do każdej nadesłanej na konkurs pracy powinny być dołączone
kopie jej recenzji i rekomendacja promotora.

    * Każda nadesłana praca powinna również zawierać oświadczenie
autora, że jest ona jego dziełem autorskim i jako taka podlega
ochronie prawnej.

 Zgłoszenia i prace prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na
adres: historyka@uj.edu.pl do końca kwietnia b.r. Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 Redaktor czasopisma naukowego „Historyka. Studia metodologiczne”

____________________

Szanowni Państwo,

 w bieżącym roku odnawiamy nagrodę czasopisma naukowego „Historyka.
Studia Metodologiczne” im. Marcelego Handelsmana. Nagroda będzie wynosić 3000 zł i ufundowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo Historiograficzne. Jest ona
przyznawana autorom wyróżniających się prac magisterskich i
doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i
metodologii historii, które oferują pogłębioną refleksję nad ważnymi zjawiskami i tendencjami w badaniach historycznych i
historiograficznych lub/i tworzą nowe idee, metody i podejścia
teoretyczne umożliwiające innowacyjny opis przeszłej rzeczywistości.
Nagroda może być przyznana pracom z zakresu innych dziedzin badań
historycznych, jeśli zakres i sposób wykorzystania nowoczesnych
podejść i metod badawczych czynić z nich będą prace nowatorskie i
inspirujące metodologicznie. Do konkursu można zgłaszać prace
magisterskie lub doktorskie powstałe w latach 2020, 2021, 2022.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie oceny bardzo dobrej w
przypadku pracy magisterskiej lub wyróżnienia w przypadku pracy
doktorskiej. Do tego listu załączamy regulamin nagrody.

 Zgłoszenia prac winny zawierać:

     * List przewodni przewodniczącego rady dyscypliny lub dyrekcji
instytutu, gdzie praca była obroniona potwierdzający, że zarówno
kandydat, jak i praca spełniają wymogi formalne konkursu.

     * Do każdej nadesłanej na konkurs pracy powinny być dołączone
kopie jej recenzji i rekomendacja promotora.

    * Każda nadesłana praca powinna również zawierać oświadczenie
autora, że jest ona jego dziełem autorskim i jako taka podlega
ochronie prawnej.

 Zgłoszenia i prace prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na
adres: historyka@uj.edu.pl do końca kwietnia b.r.

Regulamin

 Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku
 Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski
 Redaktor czasopisma naukowego „Historyka. Studia metodologiczne”

___________________

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Granice polskości”, która odbędzie się 19 maja 2023 roku (piątek) w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Szczegóły konferencji odnajdą Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej:
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/konferencje-studentow-i-doktorantow/i-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-granice-polskosci
[1]
 Zachęcamy również do polubienia informacji o konferencji na portalu
Facebook:
https://www.facebook.com/photo?fbid=697227422199206&set=pcb.697227525532529
oraz dołączenia do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/762830235252509/?active_tab=about

Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny

______________

Szanowni Państwo,

 Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Młodych Onomastów pt. Nazwy własne jako
zasób języka i kultury. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich
studentów I i II stopnia, doktorantów, a także młodych naukowców
zajmujących się w swoich badaniach nazwami własnymi. Odbędzie się
ono 19 maja 2023 r. w trybie stacjonarnym w gmachu Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 Zachęcamy do zgłaszania odczytów w języku polskim z dziedzin takich
jak: antroponomastyka, toponomastyka, chrematonomastyka, urbanoonomastyka, zoonomastyka, onomastyka literacka i inne. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2023 r. Więcej informacji
dostępnych w załączonych plikach. W przypadku pytań pozostajemy do
Państwa dyspozycji.

Informacje

Formularz zgłoszeniowy

________________________

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Doktorantów wraz z Studenckim Kołem Feministycznym,
działające przy Katedrze Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów Państwa jednostek do
udziału w międzynarodowej konferencji młodych naukowców “Politics
and Poetics of Difference: Approaches in Anglophone Literature, Culture
and Linguistics”, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2023 roku
w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Propozycje wystąpień prosimy przesłać do 14 kwietnia 2023 na adres:
differenceconferencetorun@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do
wzięcia udziału w tym wydarzeniu. W załączniku przesyłamy plakat
konferencyjny oraz komunikat, w którym zawarte są wszystkie
szczegóły.

Informacje na temat konferencji znajdują się również na stronie
internetowej konferencji:

https://differenceconferencetorun.wordpress.com/

______________________

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w zdalnym posiedzeniu seminarium „Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 31 marca br., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Elementy mechanicystyczne i niemechanicystyczne w koncepcjach Alana Turinga przedstawią dr Paweł Stacewicz (główny prezentujący), dr Adam Kubiak i dr hab. Hajo Greif (wszyscy z PW).

 Spotkanie odbędzie się w j. polskim na platformie ZOOM. Podajemy szczegóły logowania –

link do spotkania:

https://zoom.us/j/93994826304?pwd=WXJqZEdXQ0tXNlI0NnpHNWt1VElvUT09

Passcode: 426187

Meeting ID: 939 9482 6304

Dostęp do spotkania będzie możliwy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej i bez instalacji programu Zoom, ale możecie też Państwo zainstalować program Zoom na swoim komputerze korzystając ze strony: https://zoom.us/.

________________

Organizatorzy XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Białymstoku (17–20 września 2024 r.) zaplanowali sesję posterową dedykowaną młodym naukowcom, do udziału w której zapraszają szczególnie doktorantów i słuchaczy szkół doktorskich.

Zaproszenie

______________

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła czwartą edycję konkursu wydawniczego Monografie. Jest on skierowany do badaczy i naukowców, którzy podejmują tematy związane z edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Konkurs odbywa się pod patronatem „Forum Akademickiego”. SZCZEGÓŁY:
WWW.FRSE.ORG.PL/WYDAWNICTWO/FAQ [1]

Zwycięskie monografie zostaną zrecenzowane, a następnie wydane w językach polskim i angielskim. Będą także bezpłatnie udostępniane w internecie i repozytoriach cyfrowych oraz uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2023 r.

Konkurs Monografie 2023 – informacja prasowa

____________

Zapraszamy na Seminarium naukowe w ramach którego odbędzie się wykład Profesora Lecha Witkowskiego oraz debata wokół książki „Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia”.

Plakat: https://szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/nh/wp-content/uploads/sites/3/2023/03/plakat_prof.-L-2.pdf

_____________

Center For American Studies zaprasza do udziału w certyfikowanym weekendowym kursie Presenting at Conferences & Publishing Research z native speakerem-naukowcem z USA (absolwentem prestiżowego George Mason University), Johnem Patrickiem Higginsem.

W toku kursu:

 • Opanujesz sztukę prezentowania badań na (nawet najbardziej prestiżowych) konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Dowiesz się jak szybko i skutecznie pisać abstrakty, który sprawią, że dostaniesz się na wymarzone konferencje
 • Poznasz skuteczne metody pisania i publikowania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach
 • Dowiesz się jak reagować na krytyczne komentarze ze strony recenzentów publikacji oraz podchwytliwe pytania w czasie paneli dyskusyjnych konferencji

Damy Ci też szansę na przećwiczenie swoich umiejętności w praktyce! Jeśli zechcesz, to zaangażujemy Cię w przydatne ćwiczenia praktyczne.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy ambitnych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Termin kursu: 24-25 marca 2023 (zaczynamy w piątek wieczorem i kończymy w sobotę po południu). Sugerujemy rejestrować się do 19 marca 2023 Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji o zapisach: https://fb.me/e/32VRUdfDs

____________________

We warmly invite you to the International Conference The Heritage of Crisis. A Crisis of Heritage organized by the Jagiellonian University Doctoral School in the Humanities in collaboration with UNA Europa. The conference will be held on 18-20 May, 2023, in the Amphitheatre Hall of the Jagiellonian Library in Kraków. It is also possible to connect with us online.

Call4Papers

_____________________

Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 14 KWIETNIA 2023 roku organizuje Seminarium Naukowe im. Prof. Edwarda Włodarczyka. Celem spotkania jest dyskusja nad projektami badawczymi dotyczącymi problematyki, którą zajmował się Patron Seminarium. W krąg
zainteresowania wchodzi historia społeczno-gospodarcza miast i
regionów północnych i zachodnich ziem polskich i tzw. Wielkiego Niemieckiego Wschodu, a także sprawy bałtyckie w różnych epokach, ze
szczególnym uwzględnieniem XVIII-XX wieku.

 Seminarium ma za zadanie integrować badaczy, stanowiąc forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad realizowanymi projektami badawczymi, zwłaszcza w ramach rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 Organizatorzy seminarium zapewniają honorarium autorskie (nie
finansują kosztów podróży, noclegu i wyżywienia).

 Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres dyrektor.his@usz.edu.pl
do 28 LUTEGO 2023 R. Powinny one zawierać: tytuł/stopień, imię i
nazwisko, temat wystąpienia i jego zapowiedź (do 1200 znaków).

 Informację o porządku wystąpień oraz szczegółach organizacyjnych
seminarium będą przekazane zainteresowanym do 3 MARCA 2023 R.

_______________________

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w zdalnym, wspólnym posiedzeniu połączonych seminariów „Filozofii nauki” (PW)  oraz „Filozoficznych problemów wiedzy” (IFiS PAN, PW, UW) w dniu 24 lutego br., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Czy maszyny Turinga mogą się zbuntować? Świadome maszyny Turinga wygłosi dr hab. Jerzy Król, prof. ucz. (WSIZ, Rzeszów).

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, a poniżej podajemy szczegóły logowania:

link do spotkania:

https://zoom.us/j/99917719699?pwd=dlJjeTc5VFhGU2lybWpNN2RPRy9Jdz09

Identyfikator spotkania: 999 1771 9699

Kod dostępu: 305545

Dostęp do spotkania będzie możliwy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej i bez instalacji programu Zoom, ale możecie też Państwo zainstalować program Zoom na swoim komputerze korzystając ze strony: https://zoom.us/

__________________________

Szanowni Państwo, 

Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Młodych Onomastów pt. Nazwy własne jako zasób języka i kultury. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów I i II stopnia, doktorantów, a także młodych naukowców zajmujących się w swoich badaniach nazwami własnymi. Odbędzie się ono 19 maja 2023 r. w trybie stacjonarnym w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.  

Zachęcamy do zgłaszania odczytów w języku polskim z dziedzin takich jak: antroponomastyka, toponomastyka, chrematonomastyka, urbanoonomastyka, zoonomastyka, onomastyka literacka i inne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2023 r.

Z poważaniem 

Marta Kania 

Sekretarz Ogólnopolskiego Sympozjum Młodych Onomastów 

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

________________________________

Szanowni Państwo,

 przesyłam komunikat o organizowanej szkole letniej 2023 SUMMER SCHOOL MODERN HISTORY AND ANTHROPOLOGY OF WORK, która odbędzie się w dniach 27 sierpnia – 2 września 2023 na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie w ramach Jagiellonian School of History and Culture.
 Bardzo proszę o rozpowszechnienie wydarzenia.

 Wszystkie bliższe informacje znajdą Państwo w załączniku bądź na
stronach internetowych wydarzenia:
https://historyczny.uj.edu.pl/wydzial/jagiellonian-school-of-history-and-culture


Ulotka

_________________________________

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

oraz

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium fenomenologicznym pt.

Czytanie Ingardena

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 17.00 na platformie Zoom (szczegóły poniżej).

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium organizowane w ramach cyklu Czytanie…, które poświęcone jest studium dzieł przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, pracom myślicieli, którzy inspirowali twórców fenomenologii, oraz tych inspirujących się fenomenologią, wreszcie tych, którzy korzystali jedynie z fenomenologii jako metody badań. W semestrze letnim 2023 proponujemy lekturę wybranych tekstów Romana Ingardena, którą poprowadzi dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL.

Czytanie Ingardena: Cielesny podmiot – zaniedbana możliwość.

Udział w webinarze będzie możliwy dzięki wcześniejszej rejestracji. W tym celu bardzo proszę o wysłanie najpóźniej do dnia 24 lutego maila z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu na adres: 

publicrelations@ifispan.edu.pl.

W odpowiedzi uczestnik otrzyma link do rejestracji na platformie zoom.

Kontakt do organizatora (w innych sprawach niż rejestracja):

Daniel R. Sobota

e-email: dsobota@ifispan.edu.pl, tel. 502618470

__________________________

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Konferencja

Zgłoszenie

___________________________

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO

mają zaszczyt zaprosić na XII Międzynarodową Konferencję Naukową ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

więcej informacji

___________________________

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Wydział Filologiczny Odeskiego Narodowego Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa Katedra Literatury Ukraińskiej

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

więcej informacji

__________________________

DZIEŃ DOBRY,

SZANOWNI PAŃSTWO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAGRANICZNEJ 14TH EURASIAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES (ECLSS 2023).

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 25-26.02.2023 R.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA: 20.02.2023 R.

GŁÓWNYM ORGANIZATOREM KONFERENCJI JEST: **VILNIUS UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES**

UCZELNIE WSPÓŁORGANIZUJĄCE KONFERENCJĘ: CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY,
DAUGAVPILS UNIVERSITY, GJAKOVA “FEHMI AGANI” UNIVERSITY, KAZAKH
NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER ABAY KUNANBAYEV, UNIVERSITY
OF ROEHAMPTON, INNOVASTEPS FOUNDATION, VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY,
LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY, THE POLYTECHNIC OF GUARDA.

PANELE TEMATYCZNE:  EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA, PRAWO,
PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI
MEDYCZNE, [INNE? – DO USTALENIA PO KONSULTACJI MAILOWEJ]

OPŁATY: UDZIAŁ W KONFERENCJI: 400 ZŁ

RADA NAUKOWA: 150 ZŁ

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
HTTPS://LABORATORIUMWIEDZY.NOTION.SITE/KONFERENCJA-25-26-02-2023-WILNO-LITWA-0BD756002D20470AA3B011DB651070F3

EMAIL: konferencja@know-press.eu

Formularz zgłoszeń w załączniku.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO SKŁADANIA ARTYKUŁÓW DO CZASOPISM Z LISTY
(20/40/100 PKT).

Szczegóły
https://laboratoriumwiedzy.notion.site/laboratoriumwiedzy/Laboratorium-Wiedzy-Artur-Borcuch-d79468e21c3d4cf8abfc788bf1436659?p=36b9749f801e41818083297250037500&pm=s


Udzielamy również wsparcia w zakresie realizacji badań oraz analiz
statystycznych.

Kontakt redakcja@know-press.eu

Z WYRAZAMI SZACUNKU

— 

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch

 [1]

         Email:
redakcja@know-press.eu

         Strona internetowa:
http://know-press.eu/

         Telefon:
         +48 515 277 033Links:
——
[1] https://www.facebook.com/LaboratoriumWiedzyArturBorcuch

__________________________

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki na konferencję (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku organizowaną przez Koło Naukowe Polonistów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams. Do wiadomości dołączam anons konferencji oraz link do wydarzenia na Facebooku.

https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/aktualnosci/2956078

https://facebook.com/events/s/ogolnopolska-konferencja-nauko/854761999162762/

________________________

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Doktorantów KUL serdecznie zapraszamy na cykl wykładów „Spotkania z mistrzami”!

Nasz trzeci wykład pt. „Fruitful Intersections between Music Semiotics and Other Disciplines”
odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia 2023, o godzinie 17:00 na platformie Zoom. Naszym prelegentem będzie profesor Robert S. Hatten – wybitny muzykolog z Uniwersytetu w Teksasie.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w naszym spotkaniu.

Poniżej zamieszczam podstawowe informacje, a w załączeniu plakat w wersji polskiej i angielskiej.

Z wyrazami szacunku,
Aya Al Azab-Ruszowska
Przewodnicząca KND KUL

————–
Wykład online na platformie Zoom
Data: 23 stycznia 2023 godz. 17:00

LINK DO SPOTKANIA:
https://us02web.zoom.us/j/88277832406

ID: 882 7783 2406
Code secret : 194773

LINK DO WYDARZENIA NA FB:
https://fb.me/e/25N9czaTm

_________________________

 Szanowni Państwo,

 Studenckie Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w studencko–doktoranckiej
konferencji naukowej _Szymborska wielostronnie. W stulecie urodzin
noblistki_, która odbędzie się w dn. 19–20 KWIETNIA 2023 R.

 Ostateczną decyzję o formule spotkań (tradycyjnych lub zdalnych)
uzależniamy od pozyskania środków grantowych, finansujących
wydarzenie. Mamy jednak nadzieję na dwudniowe obrady w murach naszej
uczelni. Formuła zdalna nie będzie się wiązała z żadnymi
opłatami, natomiast formuła stacjonarna będzie oznaczała tylko
koszty noclegów, które wówczas uczestnicy poniosą we własnym
zakresie.

 Prosimy o nadesłanie zgłoszeń do 31 MARCA 2023 R. na adres
KOLOPOLONISTOW@UP.KRAKOW.PL

Karta zgłoszeniowa

_____________________

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji czasopisma „Roman”-studentów Wydziału
Filologicznego UJ mam zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką
konferencję naukową – „Fikcje-iluzje-wyobrażenia”, która
odbędzie się w maju 2023r.

więcej informacji

_____________________

Szanowni Państwo, 

W imieniu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie przesyłam zaproszenie na lutową konferencję „Wielka Lechia – wielka ściema”.

Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej:
https://www.muzeumgniezno.pl/aktualnosc,174,konferencja-popularnonaukowa–wielka-lechia—wielka-sciema-.html

Pozdrawiam serdecznie
Ewelina Siemianowska

_______________________

Informacja o konkursie do potencjalnych zainteresowanych (doktorantów i młodych naukowców).

Chcielibyśmy gorąco zachęcić doktorantów i młodych naukowców do
wzięcia udziału w konkursie CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Do konkursu można zgłaszać niezrealizowane lub częściowo
zrealizowane projekty badawcze, które wykorzystują infrastrukturę
CLARIN-PL, a także projekty już zrealizowane, które mogą zostać
poddane weryfikacji i przemyślenia możliwego rozszerzenia lub
modyfikacji. Konkurs skierowany jest do doktorantów i naukowców,
którzy obronili doktorat najwcześniej 5 lat przed dniem złożenia
wniosku. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na
temat możliwości zastosowania humanistyki cyfrowej w badaniach oraz
upowszechnianie rozwiązań inżynierii języka w środowisku
akademickim.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.
Termin przesyłania wniosków mija z dniem 8 stycznia 2023.
Link do szczegółowych informacji nt. konkursu.

https://clarin-pl.eu/index.php/2022/12/14/przedluzenie-terminow-skladania-wnioskow-w-konkursie-clarin-pl-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow-na-najlepsza-prace-badawcza-z-zakresu-nauk-humanistycznych-i-spolecznych/
[1]
Z wyrazami szacunku

Krzysztof Hwaszcz

_______________________

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Inspiracje baumanowskie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w pierwszych dekadach XXI wieku. Jego tytuł to: „Płynna inwigilacja – dziesięć lat później„. W spotkaniu wezmą udział dr Anna Turner z IFiS PAN i dr Kamil Filipek z UMCS. Seminarium będzie miało miejsce w czwartek 15 grudnia o godzinie 14.30 w sali 268 (II p.) Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72). Będzie też dostępna transmisja online wykładu, po link do Zooma należy pisać na adres publicrelations@ifispan.edu.pl

Zjawisko masowej inwigilacji jest współcześnie jednym z ważniejszych zagadnień podejmowanych w debacie publicznej i w badaniach społecznych, ponieważ dotyczy zarówno szeroko nagłaśnianych przez media przypadków inwigilowania osób publicznych, jak i codziennego monitorowania, przewidywania i wpływania na zachowania użytkowników internetu przez coraz potężniejsze korporacje. Pozyskiwane w ten sposób dane są wykorzystywane do zdobywania bądź petryfikowania władzy, rozumianej czy to w kategoriach politycznych, czy też ekonomicznych. Godzi się przy tym podkreślić, że powszechność inwigilacji jest w dużej mierze powiązana ze – świadomymi bądź nieświadomymi – decyzjami jednostek, udostępniających informacje o swoim życiu w mediach społecznościowych bądź też za pośrednictwem technologii opartej o algorytmy sztucznej inteligencji.

Wszystkie te zjawiska będą przedmiotem rozważań podczas seminarium, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Prezentowane w jego ramach referaty, a następnie oparta o nie dyskusja, będą się odwoływać między innymi do koncepcji zamieszczonych w wydanej w grudniu 2012 roku – dokładnie dziesięć lat temu – książki Zygmunta Baumana i Davida Lyona pt. Płynna inwigilacja. Zastanowimy się nad aktualnością zawartych w niej analiz, a także nad tym, jak zmieniał się charakter i społeczny odbiór inwigilacji przez ostatnią dekadę. W tym celu powołamy się na prace współczesnych badaczy i badaczek inwigilacji: Shoshany Zuboff, Glenna Greenwalda i Davida Beera. Zastanowimy się wspólnie nad przyszłością i konsekwencjami monitorowania ludzkich aktywności,  w tym kontekście porozmawiamy zatem o „płynnej inwigilacji” – dziesięć lat później.

Z wyrazami szacunku

Natalia Skipietrow

Specjalista ds. public relations /  IFiS PAN/ tel. 604994617 / mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

_________________________

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I
TEORIA V organizowanej przez Studium Języków Obcych i Zakład
Języków Specjalistycznych Instytutu Neofilologii, Uniwersytet
Rzeszowski.

Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany
doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy,
przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy,
którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w
przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie
podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych,
tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków
specjalistycznych.

Konferencja odbędzie się 15 WRZEŚNIA 2023 R. w Rzeszowie.

Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 31 MAJA 2023 R. za
pośrednictwem formularza na stronie:
http://languages2023.ur.edu.pl/pl/rejestracja.php

Więcej informacji 

W razie pytań zapraszam również do kontaktu drogą mailową:
languages.ur@gmail.com

Z wyrazami szacunku
Magdalena Nowosad-Księcikowska
Zakład Języków Specjalistycznych Instytutu Neofilologii, Uniwersytet
Rzeszowski

__________________________

Kurs “Academic Research Made Painless” z naukowcem ze Stanów Zjednoczonych

Center For American Studies zaprasza do udziału w certyfikowanym
weekendowym kursie ACADEMIC RESEARCH MADE PAINLESS Z NAUKOWCEM ZE
STANÓW ZJEDNOCZONYCH – Johnem Patrickiem Higginsem absolwentem
prestiżowego (George Mason University).

 W TOKU KURSU:

     * Osiągniesz dogłębne zrozumienie procesu badań akademickich od
początku do końca.
     * Opanujesz najważniejsze narzędzia i techniki badawcze.
     * Dowiesz się, jak efektywnie organizować badania i wypracujesz
własny styl badawczy.
     * Dowiesz się, jak budować (anglojęzyczne) argumenty naukowe i
popierać je dowodami.
     * Poznasz różne typy wyszukiwarek i trików ułatwiających
skuteczne wyszukiwanie źródeł.

 DAMY CI TEŻ SZANSĘ NA PRZEĆWICZENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI W
PRAKTYCE! Jeśli zechcesz, to zaangażujemy Cię w przydatne ćwiczenia
praktyczne.

 Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy ambitnych studentów,
doktorantów oraz pracowników naukowych.

 TERMIN KURSU: 13-14 stycznia 2023 (zaczynamy w piątek wieczorem i
kończymy w sobotę po południu). Sugerujemy rejestrować się do 7
stycznia 2023. Liczba miejsc jest ograniczona!

 WIĘCEJ INFORMACJI O ZAPISACH: https://fb.me/e/22WMe8HO7

_______________

Szanowni Państwo,  

W imieniu Redakcji czasopisma Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” mam przyjemność zaprosić Państwa do składania tekstów do numerów: 30 (2023) i 31 (2023).  

Postanowiono, aby tematem przewodnim obu numerów uczynić kwestie roli, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ukrainy zarówno w geopolitycznym, międzynarodowym wymiarze, jak i subregionalnym – środkowoeuropejskim.  

Jednocześnie, pragnę poinformować, że „Studia Politologica” to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.  

Publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” jest bezpłatna. Autor otrzymuje 40 pkt. 

Ogłoszenia | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica (up.krakow.pl)

Z wyrazami szacunku, 

dr Sabina Sanetra-Półgrabi 

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

kontakt: sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl 

Link

__________________

ARCHAEGRAPH CONFERENCE 2023

3 LUTEGO 2023 R.

wydawnictwo@archaegraph.pl

4 Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online
Conference

www.archaegraph.pl/conference [1]

Zachęcamy wszystkich młodych badaczy – studentów i doktorantów, oraz
doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie
nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym –
online. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Naukowe
ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych
monografii naukowych MEiN
(I poziom).
Konferencja będzie przeprowadzona w trybie online. Poprzednie edycje,
które odbyły się w czasie pandemii Covid-19 pokazały, że forma
elektroniczna wydarzenia „zdawała egzamin”. Ufamy, że obrady
przeprowadzone w takim trybie nie będą odbiegały poziomem
merytorycznym od spotkań naukowców twarzą w twarz.
Wirtualne spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest
umożliwienie przedstawienia swoich badań lub zagadnień powstającej
pracy dyplomowej szerszej widowni. Interdyscyplinarność niewątpliwie
wpływa na poszerzenie zainteresowań badawczych prelegentów.
Przyjmowane są wystąpienia o charakterze naukowym, przeglądowym, case
study itp. itd. z następujących dyscyplin naukowych:

– Dziedzina nauk humanistycznych
archeologia
filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o sztuce

– Dziedzina nauk społecznych
ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o bezpieczeństwie
nauki o komunikacji społecznej i mediach
nauki o polityce i administracji
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne
nauki socjologiczne
pedagogika
prawo kanoniczne
psychologia

Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja naukowa punktowana
(20 pkt./rozdział – I poziom z wykazu MEiN).

Abstrakty (ok. 1000 – 2000 znaków ze spacjami) lub pełne wystąpienia
(w formie pisemnej – max 60 tys. znaków ze spacjami, lub prezentacji) +
abstrakt, prosimy przesyłać na adres: wydawnictwo@archaegraph.pl –
jako temat wiadomości prosimy wpisać:
ArchaeGraph Online Conference
Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię
i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy.

Kalendarz:
– 18 listopada – 19 grudnia 2022 r.- Przyjmowanie propozycji
wystąpień;
– 20- 25 grudnia 2022 r. – informacja dla prelegentów o kwalifikacji
tematu;
– 25 grudnia – 29 stycznia 2023 r. – przyjmowanie gotowych
wystąpień.

Przebieg konferencji:
– Strona konferencji będzie dostępna od godziny 10 – 20 w dniu 3
lutego 2023 roku.
– Wybrani prelegenci otrzymają hasło do strony.
– Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego czynny udział
będzie wypełnienie ankiety, która ma potwierdzić zapoznanie się
wszystkich uczestników z materiałami pozostałych prelegentów.
Ankieta będzie dostępna jeszcze 3 dni po wydarzeniu.
– Certyfikaty zostaną przesłane elektronicznie.

Cennik konferencji:
– Udział w konferencji + publikacja rozdziału – 349 zł
– Udział w konferencji (bez publikacji rozdziału) – 129 zł
– Publikacja rozdziału (bez udziału w konferencji) – 270 zł

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
wydawnictwo@archaegraph.pl
Zachęcamy do przejrzenia zawartości strony internetowej wydawnictwa:
www.archaegraph.pl [2]

Konferencja będzie miała charakter materiałowy tzn., że czynni
uczestnicy mogą zapoznać się z wcześniej przesłanymi materiałami
(prezentacja, opis, poster, film) pozostałych uczestników o każdej
porze dnia konferencji po zalogowaniu się na stronę wydarzenia.
Konferencje nie ma formy audio/wideo.

Dołożymy wszelkich starań, żeby monografia pojawiła się do końca
września 2023 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
wydawnictwo@archaegraph.pl
Zachęcamy do przejrzenia zawartości strony internetowej wydawnictwa:
www.archaegraph.pl [3]

_________________________

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym organizowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu „Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem”.

Tematem przewodnim będzie wykład: „ŚCIEŻKI HOMO RELIGIOSUS W ODCZAROWANYM ŚWIECIE. PRÓBA ROZPOZNANIA”. EKSPERTKĄ BĘDZIE P. PROF. DR HAB. MAGDALENA ZOWCZAK ETNOGRAFKA, BADACZKA KULTURY RELIGIJNEJ I WYKŁADOWCZYNI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM., A MODERATOREM SPOTKANIA
KS. DR HAB. ANDRZEJ DRAGUŁA, PROF. US – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
INSTYTUTU NAUK TEOLOGICZNYCH US.

Seminarium odbędzie się 7 GRUDNIA 2022 O GODZ. 16:30 i będzie miało formę hybrydową. Stacjonarnie w INT US – ul. Pawła VI nr 2 w Szczecinie lub online przez platformę MS Teams (link zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników).

OBOWIĄZKOWE ZAPISY DO 4 GRUDNIA: HTTPS://TINY.PL/WC3KT [1]

Wydarzenie FB:  https://tiny.pl/wc32x

Uczestnicy otrzymają tekst oraz nagranie do zapoznania się przed seminarium. Za udział każdy otrzymuje imienny certyfikat.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl

lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest
stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i
wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych
badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału
w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców
z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są
jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie
możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz
innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad
chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem +
konwersatorium.

__________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy o naborze do II edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship.

Stypendyści JCF realizują własny projekt naukowy, otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto, uczestniczą w cyklu wykładów i seminariów, biorą udział w szkole letniej oraz mają możliwość opublikowania artykułu w wydawnictwie naukowym.


Tematyką roku akademickiego 2022/23 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA.

Głównym zadaniem JCF jest zapewnienie warunków do wymiany myśli i rozwoju. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz młodych naukowców (do 35 r. ż.) zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 20 listopada 2022 r. za pośrednictwem formularza: https://iderepublica.pl/joseph-conrad-fellowship/formularz-zgloszeniowy/?fbclid=IwAR0VQkVf8exnpBiXFxnWOr0FlvP1mgq9GyyDxGPEw3hELFg7i6T2eysCCyw

Program

______________

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie wśród pracowników, doktorantów i studentów informacji o Konferencji, która odbędzie się w trybie zdalnym. Tematyka konferencji jest bardzo aktualna i porusza problematykę niezwykle popularnego obecnie zagadnienia reportażu – jesteśmy przekonani, iż tematyka konferencji zainteresuje także osoby spoza grona ściśle humanistycznego i polonistycznego.

Wydział Humanistyczny oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizują międzynarodową konferencję „Literatura polska w świecie. Polska literatura non fiction – perspektywa nadawcy i odbiorcy”. Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją tradycji rozpoczętej w 2005 roku. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniach 17 i 18 listopada 2022 roku.  

Pierwszy dzień obrad rozpocznie panel dyskusyjny z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych polonistów, tłumaczy, wykładowców akademickich, którzy zajmują się recepcją literatury polskiej poza granicami Polski. Wystąpienia konferencyjne pierwszego dnia skupią się wokół takich zagadnień jak topografia miejsc i analiz (auto)biografii jako gatunku non fiction.

Drugi dzień będzie poświęcony tematyce reportażowej, wspomnieniom, migracjom, esejom oraz powieści kryminalnej z perspektywy nadawcy i obiorcy, również tego zewnętrznego kulturowo.

Do udziału w konferencji – jako słuchaczy i dyskutantów – zapraszamy wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas konferencji tematyką: badaczy teorii i historii literatury, humanistyki zaangażowanej, (glotto)dydaktyków polonistycznych, językoznawców oraz kulturoznawców. Zapraszamy twórców, krytyków i czytelników, studentów i doktorantów.

W załączniku interaktywny program konferencji (wybranie referatu, sekcji, części konferencji stanowi automatyczne odesłanie w odpowiednie miejsce wirtualnego spotkania).

Bezpośredni link: https://us06web.zoom.us/j/82652274050?pwd=elh6NDdmeEx6Vll1STA1TlBNbjB6UT09, Identyfikator spotkania: 826 5227 4050, Kod dostępu: 909496

Program konferencji

_________________________

Szanowni Państwo,

 w imieniu organizatorów, Katedry Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Pracowni Poetyki Wiersza przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszam do udziału w międzynarodowej zdalnej konferencji naukowej _WOKÓŁ TEORII WIERSZA: ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych_, która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 roku na platformie MS Teams.

 Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane ze statusem wiedzy o wierszu we współczesnej refleksji literaturoznawczej, rolą badań wersologicznych w dyskursie akademickim i edukacyjnym, miejscem wiersza na mapie współczesnej literatury i kultury, ale również prace teoretyczne bądź historycznoliterackie stanowiące próbę przybliżenia starszych i nowszych dziejów polskiej wersologii pokazanej w kontekście aktualnych trendów w wersologii światowej, teorii literatury, badań nad mediami, kulturoznawstwa oraz krytyki literackiej oraz praktyki poetyckiej.

 Interesujące dla organizatorów są także studia przypadku poświęcone pojęciom takim jak metr, wers, przerzutnia, jak również studia przypadku i interpretacje pojedynczych tekstów.

 Karta zgłoszenia 

Zaproszenie

________________________

Zapraszamy serdecznie na szkolenie Ars Mollis, dotyczące umiejętności popularyzowania nauki we współpracy z mediami. Szkolenie dotyczy umiejętności miękkich bardzo pożądanych u młodych badaczy.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada – na zgłoszenia chętnych czekam do 9 listopada 2022 r.

Link

___________________________

Serdecznie zapraszamy na seminarium z cyklu Inspiracje baumanowskie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w pierwszych dekadach XXI wieku. Tym razem w progach Instytutu zagości dr Jack Palmer z Leeds Trinity University, który wygłosi wykład pt. Bauman in and on the West: Exile and Eurocentrism. Seminarium będzie miało miejsce w czwartek 17 listopada o godzinie 16.00 w sali 268 (II p.) Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72).

Dr Jack Palmer jest pracownikiem naukowym Leeds Trinity University, a zarazem wicedyrektorem The Bauman Institute na University of Leeds. W roku 2018 opublikował monografię Entanglements of Modernity, Colonialism and Genocide: Burundi and Rwanda in Historical Sociological Perspective (Routledge), a w przyszłym roku zostanie wydana jego książka pt. Zygmunt Bauman and the West: A Sociology of Intellectual Exile (McGill-Quenn’s University Press). Dr Jack Palmer wraz z dr. Dariuszem Brzezińskim są redaktorami tomu Revisiting Modernity and the Holocaust: Heritage, Dilemmas, Extensions (Routledge 2022). Obaj badacze we współpracy z Prof. Markiem Davisem i Dr. Tomem Campbellem z University of Leeds redagują też trzytomową serię wydawniczą Selected Writings (Polity Press), zawierającą niepublikowane wcześniej bądź nieobecne w anglojęzycznym dyskursie intelektualnym teksty Zygmunta Baumana. Pierwszy tom: Culture & Art, został wydany w 2021 roku, a kolejny: History & Politics, ukaże się w lutym 2023 roku.

The Bauman Institute https://baumaninstitute.leeds.ac.uk/, którego dr Jack Palmer jest wicedyrektorem, stanowi część School of Sociology and Social Policy na Uniwersytecie w Leeds. Z jednostką tą Instytut Filozofii i Socjologii PAN podpisał w roku 2019 umowę o współpracy: Memorandum of Understanding. Obejmuje ona między innymi realizację projektów badawczych i wydawniczych. Przyjazd Dr. Jacka Palmera jest kolejnym elementem współpracy między obiema jednostkami.

__________________________

Center For American Studies zaprasza do udziału w certyfikowanym weekendowym kursie Academic Writing Made Easy z native speakerem-naukowcem z USA (absolwentem prestiżowego George Mason University), Johnem Patrickiem Higginsem.

W toku kursu:

 • Opanujesz sztukę pisania akademickiego w języku angielskim i wypracujesz swój własny styl
 • Dowiesz się jak szybko i skutecznie pisać teksty naukowe, które sprawią, że osiągniesz wymarzone cele i dostaniesz się na prestiżowe konferencje
 • Poznasz efektywne metody pisania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach do topowych czasopism i wydawnictw
 • Dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy w pracach naukowych oraz jak ich skutecznie unikać
 • Zrozumiesz angielską „akademicką gramatykę”, w tym między innymi: przypadki, prawidłowe użycie przedimków, uzgadnianie czasów, sposoby unikania strony biernej, zwroty przysłówkowe i przymiotnikowe, strukturę zdań w języku akademickim i wiele więcej

Damy Ci też szansę na przećwiczenie swoich umiejętności w praktyce! Jeśli zechcesz, to zaangażujemy Cię w przydatne ćwiczenia praktyczne.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy ambitnych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Termin kursu: 9-10 grudnia 2022 (zaczynamy w piątek wieczorem i kończymy w sobotę po południu). Sugerujemy rejestrować się do 5 grudnia 2022. Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji o zapisach: https://fb.me/e/3DSsEqG7Q

_________________________________________________

Center For American Studies zaprasza do udziału w certyfikowanym weekendowym kursie _ACADEMIC WRITING MADE EASY_ z native speakerem-naukowcem z USA (absolwentem prestiżowego George Mason University), Johnem Patrickiem Higginsem.

 W TOKU KURSU:

     * Opanujesz sztukę pisania akademickiego w języku angielskim i wypracujesz swój własny styl
     * Dowiesz się jak szybko i skutecznie pisać teksty naukowe, które sprawią, że osiągniesz wymarzone cele i dostaniesz się na prestiżowe konferencje
     * Poznasz efektywne metody pisania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach do topowych czasopism i wydawnictw      * Dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy w pracach naukowych
oraz jak ich skutecznie unikać
     * Zrozumiesz angielską “akademicką gramatykę”, w tym między innymi: przypadki, prawidłowe użycie przedimków, uzgadnianie czasów, sposoby unikania strony biernej, zwroty przysłówkowe i przymiotnikowe, strukturę zdań w języku akademickim i wiele więcej

 DAMY CI TEŻ SZANSĘ NA PRZEĆWICZENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI W PRAKTYCE! Jeśli zechcesz, to zaangażujemy Cię w przydatne ćwiczenia
praktyczne.

 Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy ambitnych studentów,
doktorantów oraz pracowników naukowych.

 TERMIN KURSU: 9-10 grudnia 2022 (zaczynamy w piątek wieczorem i
kończymy w sobotę po południu). Sugerujemy rejestrować się do 5
grudnia 2022. Liczba miejsc jest ograniczona!

 WIĘCEJ INFORMACJI O ZAPISACH: https://fb.me/e/3DSsEqG7Q

_________________________________________________

Redakcja „Monografii Towarzystwa Doktorantów UJ” ogłasza nabór do trzech kolejnych tomów. Zapraszamy do nadsyłania niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Przyjmujemy teksty poświęcone następującym zagadnieniom:

Tom I. Ciało i umysł – konflikty, dialogi, reprezentacje

Tom II. Sztuka – twórca – dzieło

Tom III. Własne, swojskie, obce – dyskursy inności

Języki: polski i angielski

Tomy ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” ukażą się w wersji drukowanej nakładem jednego z punktowanych wydawnictw naukowych (poziom I − 80 pkt według listy wydawnictw MNiSW) oraz on-line.

Teksty o objętości od 25 do 40 tysięcy znaków ze spacjami, wraz ze wszystkimi metadanymi, prosimy przesyłać na adres monografie.tduj@uj.edu.pl do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wymogi redakcyjne są dostępne na stronie:

https://doktoranci.uj.edu.pl/o-monografii

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

Lidia Kamińska

Redaktor Naczelna „Monografii Towarzystwa Doktorantów UJ”

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji czasopisma naukowego „Zagadnienia Rodzajów
Literackich. Formy kultury i teorii” zapraszam do zgłaszania propozycji
publikacji na rok 2023. Czasopismo ukazuje się od 1958 roku, we
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Reprezentujemy dyscypliny:
literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii, ale także: nauki o
sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach czy sztuki filmowe i
teatralne. BARDZO PROSZĘ O PRZEKAZANIE INFORMACJI O NABORZE TEKSTÓW
POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYM BADACZOM I BADACZKOM (PRACOWNIKOM NAUKOWYM
I DOKTORANTOM).

TEMATY NUMERÓW W 2023 ROKU:
1/2023: Nowe trendy w komparatystyce i genologii (28 II)
2/2023: Zeszyt wolny – bez tematu głównego (31 III)
3/2023: Kultura celebrycka: formy, style i gatunki (31 V)
4/2023: Przestrzeń jako kategoria kulturowa (31 VII)

Szczegółowe informacje (w wersji polskiej i angielskiej), w tym
nazwiska redaktorów prowadzących, znajdą Państwo w załączonych
plikach oraz na naszej stronie internetowej [1]. Nabór jest już
otwarty.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami dr Anna Zatora

 ___
 DR ANNA ZATORA
 Sekretarz Redakcji / Editorial Assistant, PhD

 „ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH. FORMY KULTURY I TEORII”
 ISSN: 0084-4446, e-ISSN: 2451-0335
 e-mail: zrl@uni.lodz.pl

Link

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji czasopisma naukowego „Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii” zapraszam do zgłaszania propozycji publikacji na rok 2023. Czasopismo ukazuje się od 1958 roku, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Reprezentujemy dyscypliny: literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii, ale także: nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach czy sztuki filmowe i teatralne. Bardzo proszę o przekazanie informacji o naborze tekstów potencjalnie zainteresowanym badaczom i badaczkom (pracownikom naukowym i doktorantom).

Tematy numerów w 2023 roku:

1/2023: Nowe trendy w komparatystyce i genologii (28 II)

2/2023: Zeszyt wolny – bez tematu głównego (31 III)

3/2023: Kultura celebrycka: formy, style i gatunki (31 V)

4/2023: Przestrzeń jako kategoria kulturowa (31 VII)

Szczegółowe informacje (w wersji polskiej i angielskiej), w tym nazwiska redaktorów prowadzących, znajdą Państwo w załączonych plikach oraz na naszej stronie internetowej. Nabór jest już otwarty.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

dr Anna Zatora

___

dr Anna Zatora

Sekretarz Redakcji / Editorial Assistant, PhD

„Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii”

ISSN: 0084-4446, e-ISSN: 2451-0335

e-mail: zrl@uni.lodz.pl

_________________________________________________________________________________________

 Szanowni Państwo,

DO 15 LISTOPADA TRWA NABÓR DO PROGRAMU „EXCHANGE TO THE US” FUNDACJI
KOŚCIUSZKOWSKIEJ. W PROGRAMIE UCZESTNICY MOGĄ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I
DOŚWIADCZENIE W RAMACH WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE DYSCYPLINY, KTÓRE
WYKORZYSTAJĄ W PRACY I PODCZAS STUDIÓW PO POWROCIE DO POLSKI. KAŻDEGO
ROKU PRZYZNAJEMY STYPENDIA I GRANTY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
PRZEKRACZAJĄCEJ 400 000 USD. OTRZYMUJE JE COROCZNIE OKOŁO CZTERDZIESTU
OSÓB.

W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy
wsparcia:
•    stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów
i artystów – na  badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9
miesięcy,
•    granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz
profesjonalistów i artystów – na badania w Stanach Zjednoczonych
trwające od 3 do 9 miesięcy,
•    stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają
pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach
przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć
tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie
kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

UPRZEJMIE PROSIMY O POMOC W DOTARCIU Z INFORMACJĄ O PROGRAMIE DO
POTENCJALNYCH KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZWIJAĆ SIĘ NAUKOWO LUB
ARTYSTYCZNIE W  STANACH ZJEDNOCZONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023-2024.
Zachęcamy do przesłania informacji prasowej do osób lub organizacji
oraz opublikowania gotowych materiałów promocyjnych na Państwa
stronie internetowej i kanałach social media.
 KTO MOŻE APLIKOWAĆ O STYPENDIUM?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty
Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na
płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie
czy wiek.
Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed
rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w
języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w
rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim.
Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia
doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.

Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w
obrębie którego kandydat chce prowadzić badania – liczy się pasja i
oryginalny pomysł badań.
REKRUTACJA DO PROGRAMU TRWA DO 15 LISTOPADA 2022 R. Zapraszamy!

Zapraszamy na stronę
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/ oraz do kontaktu
mailowego: exchangetotheus@thekf.org


Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Wydziale „Artes Liberales” UW
(https://cbrs.uw.edu.pl/) jest współorganizatorem cyklu
multidyscyplinarnych seminariów. Cykl pt. „Promujemy badania
transdziedzinowe” to efekt współpracy UW, UJ i UAM.

Serdecznie zapraszamy na seminarium online “Wojna Rosji w Ukrainie –
Czarny Łabędź globalnego ryzyka systemowego”, które odbędzie się
27 października o godz. 17.30.

Uczestnikami dyskusji będą:

dr hab. Adam Izdebski z  Max Planck Institute for the Science of Human
History, autor książki ”Perspectives on Public Policy in
Societal-Environmental Crises: What the Future Needs from History”
https://www.shh.mpg.de/person/60036/1056512

oraz

Prof. Miguel Centeno Department of Sociology, Princeton University and
Executive Vice-Dean of the School of Public and International Affairs,
autor kursu Global Systemic Risk

https://sociology.princeton.edu/people/miguel-centeno.

Prawdopodobnie w seminarium weźmie udział także prezes Fundacji
Batorego, Edwin Bendyk.

Link do rejestracji: https://tiny.pl/wrmjc


Szanowni Państwo,

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w ÓSMEJ ZIMOWEJ SZKOLE METODOLOGICZNEJ, która odbędzie się W DNIACH 16-17 LUTEGO 2023 ROKU.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych
specjalistów w kraju chciałyby SKONSULTOWAĆ SWOJE PROJEKTY BADAWCZE
LUB AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA POD KĄTEM POPRAWNOŚCI
METODOLOGICZNEJ.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów
politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o
mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie
swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów
Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i
wszelkich innych prac badawczych.

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji wszystkim osobom, które
mogą być zainteresowane wydarzeniem. W załączniku przesyłamy
zaproszenie zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz formularz
zgłoszeniowy. Informacje dotyczące konferencji dostępne są również
na stronie internetowej https://metodologicznaszkola.umk.pl/.


Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium Czytanie: fenomenologia feministyczna

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 października (poniedziałek) 2022 r. o godz. 17.00 na platformie Zoom

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium organizowane w ramach cyklu Czytanie…, które poświęcone jest studium dzieł przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, pracom myślicieli, którzy inspirowali twórców fenomenologii, oraz tych inspirujących się fenomenologią, wreszcie tych, którzy korzystali jedynie z fenomenologii jako metody badań. W semestrze zimowym 2020/2021 proponujemy lekturę wybranych tekstów należących do korpusu fenomenologii feministycznej, którą poprowadzi dr Marzena Adamiak (IFiS PAN).

Udział w webinarze będzie możliwy dzięki wcześniejszej rejestracji. W tym celu bardzo proszę o wysłanie najpóźniej do dnia 19 października maila z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu na adres: 

publicrelations@ifispan.edu.pl.

W odpowiedzi uczestnik otrzyma link do rejestracji na platformie zoom.

Kontakt do organizatora (w innych sprawach niż rejestracja):

Daniel R. Sobota

e-email: dsobota@ifispan.edu.pl, tel. 502618470


Szanowni Państwo,
 w imieniu Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Doktoranckiej „Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, Kultywacje, Innowacje”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Poznaniu, zapraszam doktorantów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy i zainteresowanych teoretycznymi i metodologicznymi problemami szeroko rozumianej wiedzy historycznej do przesyłania swoich propozycji wystąpień.

 Termin zgłaszania referatów mija 10 października. Wykłady kluczowe wygłoszą: Pani prof. dr hab. Joanna Wojdon (Instytut Historii UWr) oraz Pan prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

 W załączeniu przesyłam informacje, które dostępne są też na stronie Forum Badaczy Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii [1] oraz na Facebooku [2]. W razie pytań proszę o kontakt pod adresem perspektywy.historia@gmail.com.

 Z wyrazami szacunku
 Michał Gęsiarz


Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz redakcją kwartalnika „Języki Obce w Szkole” ma zaszczyt zaprosić na konferencję:

Człowiek i czynnik ludzki w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i technologii w dydaktyce języków obcych,  która odbędzie się 26 września 2022 r. o godz. 10:50 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4 

REJESTRACJA

https://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/3514/czlowiek-i-czynnik-ludzki-w-kontekscie-rozwoju-sztucznej-inteligencji-i-technologii-w-dydaktyce

 
 „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2022 r., organizowana jest przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Honorowym patronatem objął Konferencję Jan Michał Dziedziczak – sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Zapraszamy badaczki i badaczy, których przedmiotem zainteresowań jest historia i współczesność Polonii, jej dziedzictwo kulturowe, szczególnie dziedzictwo piśmiennicze (książki, prasa, archiwa i biblioteki), jego zachowanie, opracowanie i udostępnianie, zwłaszcza przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, dzieje, rola i funkcjonowanie mediów polonijnych oraz digitalizacja i tworzenie bibliotek/repozytoriów cyfrowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy rozmawiać o samej Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (PBC), jej zbiorach, kierunkach rozwoju, o badaniach, które powstają/można prowadzić na podstawie zasobów PBC, ale także o polskich kolekcjach powstałych poza granicami kraju, znaczeniu, ochronie i popularyzacji dorobku kulturowego Polaków na obczyźnie oraz perspektywach badawczych.

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 10 lipca 2022 r. poprzez formularz internetowy pod adresem: https://forms.gle/kegQwYxwQKcARviy5.
Więcej informacji na temat konferencji (opis i sprawy organizacyjne) znajduje się na stronie: https://sites.google.com/uw.edu.pl/10latpbc.
Z zasobem PBC można zapoznać się na stronie: http://www.pbc.uw.edu.pl/.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.
Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów

Mikołaj Ochmański

 
 

Warsztaty translatorskie na Festiwalu Miłosza oraz nabór do Translatorium – programu mentoringowego dla tłumaczek i tłumaczy

Właśnie rozpoczął się nabór do programu mentoringowego adresowanego do osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury, które mają na swoim koncie nie więcej niż jeden opublikowany przekład dzieła literackiego. A już za tydzień w piątek 8 lipca zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty translatorskie, które odbywają się w ramach Festiwalu Miłosza.  

W piątek 8 lipca o godz. 11.30 Aneta Kamińska poprowadzi ukraińskie warsztaty translatorskie Przekładać wojnę – o tłumaczeniu nowej poezji ukraińskiej prosto z okopów, schronów i pociągów ewakuacyjnych, o tym, jak na przekład wpływa historia i polityka, o radzeniu sobie z trudnościami i emocjami. Tego samego dnia o godz. 13.00 odbędą się angielskie warsztaty translatorskie z Krystyną Dąbrowską. Uczestnicy będą przekładać wiersz zmarłego w 2016 roku poety Maxa Ritvo z tomu Four Reincarnations oraz wiersz Natalie Diaz, laureatki Nagrody Pulitzera, ze zbioru When My Brother Was an Aztec.

Na oba warsztaty obowiązują zapisy mailowe do 7 lipca: miloszfestival@kbf.krakow.pl.

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru do programu mentoringowego adresowanego do osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury, które mają na swoim koncie nie więcej niż jeden opublikowany przekład dzieła literackiego. Nabór trwa do 31 sierpnia.

Organizatorami programu są: Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski.

W drugiej edycji swój warsztat będą mogli doskonalić młodzi tłumacze i tłumaczki literatury z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i ukraińskiego na polski. Projekt ma charakter mentoringu: przez osiem miesięcy każda z zakwalifikowanych osób będzie pracować nad przekładem z języka obcego na polski pod okiem doświadczonego tłumacza_ki.

W drugiej edycji „Translatorium” mentor(k)ami będzie czworo tłumaczy o uznanym dorobku: Tomasz Swoboda (język francuski), Ewa Zaleska (język hiszpański), Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki) i Katarzyna Kotyńska (język ukraiński).

Zakres programu: 

Indywidualna praca z mentorem_ką nad konkretnymi tekstami, które nie były dotąd tłumaczone. Konsultacje mogą się odbywać na żywo bądź on-line, w rytmie uzgodnionym z mentorem_ką – ok. 5-10 godzin w miesiącu.

Poznawanie rynku i środowiska. Zajęcia weekendowe organizowane przez Centrum Badań Przekładoznawczych UJ oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury o tym, jak zacząć na rynku przekładów literackich, o zasadach działania rynku wydawniczego i jego instytucjach oraz o podstawach prawa autorskiego dla tłumaczy i tłumaczek.

Rezultatem pracy w ramach programu ma być tekst o objętości około 1 arkusza wydawniczego. Szczegóły każdego z projektów zostaną ustalone przez adeptów_ki z mentorem_ką.

Harmonogram programu: 

 • Indywidualna praca z mentorem_ką: 1 listopada 2022 – 30 czerwca 2023
 • Luty/marzec: jednorazowe zajęcia weekendowe w Krakowie
 • Udział w Festiwalu Miłosza 2023 (fakultatywnie)
 • Udział w Festiwalu Conrada 2023: podsumowanie programu i prezentacja pracy przekładowej m. in. student(k)om Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

Rekrutacja:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2022
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydat(k)ami: 3 – 16 października 2022
 • Ogłoszenie wyników: koniec października 2022

Zgłoszenie powinno zawierać:

– krótki przekład tekstu literackiego, który do tej pory nie był tłumaczony na język polski, o objętości około 18 000 znaków ze spacjami (może to być tekst prozatorski, esej lub cykl wierszy) z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub ukraińskiego;

– oryginał przetłumaczonego tekstu;

– CV;

– list motywacyjny.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: translatorium@kbf.krakow.pl

Koszty:

– udział w programie jest bezpłatny;

– uczestnicy_czki sami pokrywają koszty podróży i zakwaterowania związane z realizacją programu.

Regulamin dostępny na stronie www.miastoliteratury.pl

Organizatorami programu mentoringowego „Translatorium” są KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski.

 
 
 

14th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2022b) Kosowo – Gjakova “Fehmi Agani” University 29-30 czerwca 2022 roku

 
 
 
Konferencja naukowa „Narracje o tworzeniu – opowieści artystów. W stronę historii historii tworzenia” Więcej informacji
 
XLVII Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości (ICMH)
W dniach 28.08-2.09.2022 we Wrocławiu-Opolu odbędzie się XLVII Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości (ICMH), którego tematem przewodnim jest „Defence of the borders in military history”. Organizatorzy przewidują panel i warsztaty dla doktorantów oraz osób, które niedawno otrzymały stopień doktora, zajmujących się szeroko rozumianą tematyką historii obrony granic. W ramach warsztatów istnieje możliwość prowadzenia dyskusji zarówno z rówieśnikami jak i doświadczonymi badaczami z ponad 40 krajów.   
 
Oficjalnymi językami ICMH są: angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański
 
Propozycje tematów artykułów należy przesyłać do 15 czerwca:
 
prof. dr. Niels Bo Poulsen (nipo@fak.dk)
Michael M. Olsansky (michael.olsansky@vtg.admin.ch) .
 
Propozycje muszą zawierać streszczenie artykułów oraz CV akademickie.
 
Zagraniczni doktoranci zostaną wsparci stypendium w wysokości 400 euro.
 
Opłata kongresowa dla doktorantów wynosi 100 euro.
 
Kontakt:
 
prof. dr Niels Bo Poulsen (nipo@fak.dk)
 
dr Michael Olsansky (michael.olsansky@vtg.admin.ch)
 
dr Tamara Cubito (tamara.cubito@vtg.admin.ch)
 
LINK DO ORYGINALNEJ WIADOMOŚCI
 
 
LINK DO STRONY KONGRESU
 
 
Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.
Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii WNH UKSW oraz Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” organizuje 23.09.2022 r. konferencję naukową Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.
 
 
 
Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

 Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze
Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza pracowników
naukowych, studentów, a także nauczycieli na Międzynarodową
Konferencję Naukową „Szkoła 2022”. Już 1 czerwca, czyli w
Międzynarodowy Dzień Dziecka, spotkamy się, by porozmawiać o szkole
trzeciej dekady XXI wieku. Tegoroczna edycja Konferencji będzie
wyjątkowa – do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z
Polski, lecz także z Malty, Finlandii oraz Słowacji.

 Konferencja Naukowa „Szkoła 2022” odbędzie się za pośrednictwem
platformy MS Teams.

 Terminarz:

 do 13 maja – nadsyłanie abstraktów
14-15 maja – weryfikacja abstraktów przez Komitet Naukowy
16 maja – przesłanie prelegentom informacji dot. akceptacji
abstraktów przez Komitet Naukowy 20 maja – publikacja planu
Konferencji
1.06.2022 – Konferencja

 W tym roku proponujemy namysł nad wychowawczym aspektem edukacji,
zwłaszcza polonistycznej. Abstrakty prosimy przesyłać za pomocą
formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CqdhJXNMohdTaixY9.
Przewidywany zakres zagadnień:

     * Polonista – nauczyciel – wychowawca.
    * Szkoła a niepokój społeczny. Jak reagować na wojnę? Jak radzić
sobie z doświadczeniem pandemii? Szkoła jako przestrzeń
oddziaływania na obszar kompetencji społecznych uczniów i
nauczycieli. Czy szkoła socjalizuje?
    * Rola lekcji wychowawczych.
    * Aspekt wychowawczy pracy nauczyciela polonisty.
    * Kompetencje społeczne młodych ludzi a rzeczywistość szkolna.
    * Jak szkoła oddziałuje na osobowość?
    * Szkoła jako przestrzeń przygotowująca do życia we współczesnym
świecie.
    * Kim jest wychowawca?
    * Nowa rola nauczyciela w XXI wieku.

 
 

IV edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Redaktorzy naukowi serii „Polityka w kulturze” ogłaszają czwartą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej refleksji filozoficznej nad zagadnieniami społeczno-politycznymi oraz promowanie dorobku naukowego polskich autorów podejmujących tę tematykę. Do konkursu kwalifikowane będą zarówno autorskie analizy filozoficzne problemów społeczno-politycznych, jak i oryginalne rozważania z zakresu historii filozofii i historii idei.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii „Polityka w kulturze”.
Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2021 roku

Zasady konkursu:
1. pracę do konkursu zgłosić mogą: Autor rozprawy, jej promotor w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz kierownik jednostki nadającej stopień,
2. do konkursu kwalifikowane będą prace niezależnie od terminu ich obrony,
3. dokumentacja niezbędna do złożenia pracy do konkursu obejmuje:
– pismo zawierające zgłoszenie, uzasadnienie zgłoszenia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora na podstawie zgłaszanej rozprawy,
– jeden egzemplarz pracy doktorskiej w formie drukowanej oraz jej wersję elektroniczną na nośniku danych,
– recenzje pracy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,
4. wszelkie dokumenty przesyłać należy na adres Instytutu Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Konkurs: Polityka w kulturze”,
5. prace oceniała będzie kapituła konkursowa w składzie:
Prof. dr hab. Adam Chmielewski
Prof. dr hab. Marek N. Jakubowski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – przewodniczący
dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jgrygienc@umk.pl.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Ul.Warszawska 63
15-062 Białystok
tel.085 745 77 34
 
 
 
 
 
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie”

Zapraszam do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie”, która odbędzie się online 26 sierpnia 2021 roku. 

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.

Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 19 sierpnia 2021 roku.

Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: MailScanner has detected a possible fraud attempt from „3waq8.r.ag.d.sendibm3.com” claiming to be http://fundacja-tygiel.pl/kultura/
 
Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
 
Komitet OrganizacyjnyKonferencji
 
 
 
 

Konferencja naukowa pt.: „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą”

Komisja Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Towarzystwo Naukowe Pruthenia i Muzeum Ziemi Augustowskiej zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: _Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen
wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą__, _która odbędzie się w Augustowie w dniach 14-16 października 2021 r.

Pierwotnie zaplanowaliśmy konferencję w maju br. jednak ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej uniemożliwiły jej organizację w trybie stacjonarnym w założonym terminie. W związku z powyższym postanowiliśmy przełożyć konferencję na październik br. Mamy nadzieję, że odbędzie się ona już po pandemii COVID-19.

Autorzy wystąpień zgłoszonych na konferencje w terminie majowym podtrzymali swoje deklaracje uczestnictwa. Ponieważ w międzyczasie pojawiły się nowe możliwości organizacyjne, możemy w tej chwili poszerzyć listę uczestników. Stąd też kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału tak w konferencji, jak też w planowanym projekcie badawczym.
W 2024 roku mija 65 rocznica powołania Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Rok później przypadają dwie kolejne rocznice: 70 rocznica rozpoczęcia badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Szwajcarii koło Suwałk i 50 rocznica II Konferencji Nauk Historycznych „Jaćwież w badaniach 1955-1975″, podsumowującej dwudziestoletnie osiągnięcia KEJ.

Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska stanowiła w realiach PRL fenomen naukowy i społeczny. W jej działania zaangażowali się przedstawiciele nauk humanistycznych i przyrodniczych z wielu środowisk naukowych, m in. Białegostoku, Krakowa, Lund (Szwecja) Olsztyna i Warszawy. Osiągnięcia naukowe KEJ przyczyniły się do rozwoju badań humanistycznych na obszarze północno-wschodniej Polski na niespotykaną wcześniej skalę. Wyznaczyły również nowe kierunki prowadzonych tu badań przyrodniczych, wprowadzając do nich pierwiastek humanistyczny. Dorobek naukowy jej sekcji: archeologicznej, antropologicznej, językoznawczej, historycznej, przyrodniczej i etnograficznej, chociaż dotychczas kompleksowo nie podsumowany, a w części również nieopublikowany, w wielu przypadkach stał się fundamentem powojennego rozwoju tych dyscyplin naukowych, nie tylko na obszarze północno-wschodniej Polski.

Ideą konferencji jest zainicjowanie projektu, którego celem jest interdyscyplinarne podsumowanie historii i osiągnięć KEJ oraz wprowadzenie do obiegu naukowego, na zasadach otwartego d stępu, jej dorobku, w tym obszernych archiwów instytucjonalnych i prywatnych. Zakończenie prac przewidywane jest na 2024 lub 2025 r., co zbiegnie
się z przypadającymi wówczas rocznicami.

Problematykę konferencji chcemy zogniskować wokół następujących
zagadnień wynikających wprost z obszarów badawczych KEJ:
Biografia Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej:
panel I: Sekcja Archeologiczna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel II: Sekcja Historyczna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel III: Sekcja Językoznawcza KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel IV: Sekcja Antropologiczna KEJ – ludzie i osiągnięcia
panel V: Sekcja Przyrodnicza KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel VI: Sekcja Etnograficzna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel VII: Archiwa KEJ.
Dziedzictwo Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej:
panel VIII: Nowe kierunki i perspektywy badań nad dziejami i
dziedzictwem kulturowym północno-wschodniej Polski
Ponadto w ramach konferencji planujemy sesję terenową: Historia, archeologia i antropologia krajobrazu kulturowego obszarów pojaćwieskich.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Podjęliśmy też starania o pozyskanie środków na dofinansowanie konferencji. Do momentu uzyskania odpowiedzi w sprawie dofinansowania musimy założyć, że koszty podróży, wyżywienia i noclegów uczestnicy pokryją z własnych środków.

Będziemy wdzięczni za przesłanie zgłoszeń wraz z proponowanym tematem wystąpienia (referat do 30 minut, komunikat do 15 minut) DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R. na adres e-mail: 65latkej@gmail.com

Prosimy też wszystkich autorów o przesłanie na ten sam adres e-mail, w terminie DO 30 SIERPNIA 2021 R., abstraktów wystąpień o objętości nie przekraczającej znormalizowanej strony maszynopisu (1800 znaków).

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Bartosz Kontny prof. UW
prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk prof. UWM
prof. dr hab. Ewa Smolska prof. UW
dr hab. Agnieszka Wacnik prof. IB PAN
dr Magdalena Muskała
dr Antoni Gaweł
dr Anna Juga-Szymańska
mgr Łukasz Faszcza


SEKRETARIAT
dr hab. Mirosław J. Hoffmann
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
dr Małgorzata Karczewska
dr Bogdan Radzicki

W imieniu organizatorów
_Maciej Karczewski_

Formularz zgłoszeniowy

Polsko-Austriackie Letnie Kolegium 2021

Polsko-Austriackie Letnie Kolegium 2021 to kultura i język obu krajów dla początkujących i zaawansowanych. Kolegium organizowane jest przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych i po raz pierwszy odbędzie się online (18.-31.07.2021).

Na zgłoszenia uczestniczek i uczestników organizatorzy czekają do 13.06.2021. Więcej informacji znaleźć można bezpośrednio na stronie organizatora: HTTPS://SOMMERKOLLEG.ORG/

ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM WARSCHAU
AUSTRIACKIE FORUM KULTURY W WARSZAWIE
NATALIA WAWRZEWSKA
+48 22 526 88 21
ul. Próżna 7/9 00-107 Warszawa
natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at
www.austria.org.pl
https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/