Konferencje i szkolenia

 
 „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2022 r., organizowana jest przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Honorowym patronatem objął Konferencję Jan Michał Dziedziczak – sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Zapraszamy badaczki i badaczy, których przedmiotem zainteresowań jest historia i współczesność Polonii, jej dziedzictwo kulturowe, szczególnie dziedzictwo piśmiennicze (książki, prasa, archiwa i biblioteki), jego zachowanie, opracowanie i udostępnianie, zwłaszcza przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, dzieje, rola i funkcjonowanie mediów polonijnych oraz digitalizacja i tworzenie bibliotek/repozytoriów cyfrowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy rozmawiać o samej Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (PBC), jej zbiorach, kierunkach rozwoju, o badaniach, które powstają/można prowadzić na podstawie zasobów PBC, ale także o polskich kolekcjach powstałych poza granicami kraju, znaczeniu, ochronie i popularyzacji dorobku kulturowego Polaków na obczyźnie oraz perspektywach badawczych.

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 10 lipca 2022 r. poprzez formularz internetowy pod adresem: https://forms.gle/kegQwYxwQKcARviy5.
Więcej informacji na temat konferencji (opis i sprawy organizacyjne) znajduje się na stronie: https://sites.google.com/uw.edu.pl/10latpbc.
Z zasobem PBC można zapoznać się na stronie: http://www.pbc.uw.edu.pl/.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.
Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów

Mikołaj Ochmański
 
 

Warsztaty translatorskie na Festiwalu Miłosza oraz nabór do Translatorium – programu mentoringowego dla tłumaczek i tłumaczy

Właśnie rozpoczął się nabór do programu mentoringowego adresowanego do osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury, które mają na swoim koncie nie więcej niż jeden opublikowany przekład dzieła literackiego. A już za tydzień w piątek 8 lipca zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty translatorskie, które odbywają się w ramach Festiwalu Miłosza.  

W piątek 8 lipca o godz. 11.30 Aneta Kamińska poprowadzi ukraińskie warsztaty translatorskie Przekładać wojnę – o tłumaczeniu nowej poezji ukraińskiej prosto z okopów, schronów i pociągów ewakuacyjnych, o tym, jak na przekład wpływa historia i polityka, o radzeniu sobie z trudnościami i emocjami. Tego samego dnia o godz. 13.00 odbędą się angielskie warsztaty translatorskie z Krystyną Dąbrowską. Uczestnicy będą przekładać wiersz zmarłego w 2016 roku poety Maxa Ritvo z tomu Four Reincarnations oraz wiersz Natalie Diaz, laureatki Nagrody Pulitzera, ze zbioru When My Brother Was an Aztec.

Na oba warsztaty obowiązują zapisy mailowe do 7 lipca: miloszfestival@kbf.krakow.pl.

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru do programu mentoringowego adresowanego do osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury, które mają na swoim koncie nie więcej niż jeden opublikowany przekład dzieła literackiego. Nabór trwa do 31 sierpnia.

Organizatorami programu są: Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski.

W drugiej edycji swój warsztat będą mogli doskonalić młodzi tłumacze i tłumaczki literatury z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i ukraińskiego na polski. Projekt ma charakter mentoringu: przez osiem miesięcy każda z zakwalifikowanych osób będzie pracować nad przekładem z języka obcego na polski pod okiem doświadczonego tłumacza_ki.

W drugiej edycji „Translatorium” mentor(k)ami będzie czworo tłumaczy o uznanym dorobku: Tomasz Swoboda (język francuski), Ewa Zaleska (język hiszpański), Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki) i Katarzyna Kotyńska (język ukraiński).

Zakres programu: 

Indywidualna praca z mentorem_ką nad konkretnymi tekstami, które nie były dotąd tłumaczone. Konsultacje mogą się odbywać na żywo bądź on-line, w rytmie uzgodnionym z mentorem_ką – ok. 5-10 godzin w miesiącu.

Poznawanie rynku i środowiska. Zajęcia weekendowe organizowane przez Centrum Badań Przekładoznawczych UJ oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury o tym, jak zacząć na rynku przekładów literackich, o zasadach działania rynku wydawniczego i jego instytucjach oraz o podstawach prawa autorskiego dla tłumaczy i tłumaczek.

Rezultatem pracy w ramach programu ma być tekst o objętości około 1 arkusza wydawniczego. Szczegóły każdego z projektów zostaną ustalone przez adeptów_ki z mentorem_ką.

Harmonogram programu: 

  • Indywidualna praca z mentorem_ką: 1 listopada 2022 – 30 czerwca 2023
  • Luty/marzec: jednorazowe zajęcia weekendowe w Krakowie
  • Udział w Festiwalu Miłosza 2023 (fakultatywnie)
  • Udział w Festiwalu Conrada 2023: podsumowanie programu i prezentacja pracy przekładowej m. in. student(k)om Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

Rekrutacja:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2022
  • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydat(k)ami: 3 – 16 października 2022
  • Ogłoszenie wyników: koniec października 2022

Zgłoszenie powinno zawierać:

– krótki przekład tekstu literackiego, który do tej pory nie był tłumaczony na język polski, o objętości około 18 000 znaków ze spacjami (może to być tekst prozatorski, esej lub cykl wierszy) z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub ukraińskiego;

– oryginał przetłumaczonego tekstu;

– CV;

– list motywacyjny.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: translatorium@kbf.krakow.pl

Koszty:

– udział w programie jest bezpłatny;

– uczestnicy_czki sami pokrywają koszty podróży i zakwaterowania związane z realizacją programu.

Regulamin dostępny na stronie www.miastoliteratury.pl

Organizatorami programu mentoringowego „Translatorium” są KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski.

 
 
 

14th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2022b) Kosowo – Gjakova “Fehmi Agani” University 29-30 czerwca 2022 roku

 

 
 
 
Konferencja naukowa „Narracje o tworzeniu – opowieści artystów. W stronę historii historii tworzenia” Więcej informacji
 
XLVII Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości (ICMH)
W dniach 28.08-2.09.2022 we Wrocławiu-Opolu odbędzie się XLVII Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości (ICMH), którego tematem przewodnim jest „Defence of the borders in military history”. Organizatorzy przewidują panel i warsztaty dla doktorantów oraz osób, które niedawno otrzymały stopień doktora, zajmujących się szeroko rozumianą tematyką historii obrony granic. W ramach warsztatów istnieje możliwość prowadzenia dyskusji zarówno z rówieśnikami jak i doświadczonymi badaczami z ponad 40 krajów.   
 
Oficjalnymi językami ICMH są: angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański
 
Propozycje tematów artykułów należy przesyłać do 15 czerwca:
 
prof. dr. Niels Bo Poulsen (nipo@fak.dk)
Michael M. Olsansky (michael.olsansky@vtg.admin.ch) .
 
Propozycje muszą zawierać streszczenie artykułów oraz CV akademickie.
 
Zagraniczni doktoranci zostaną wsparci stypendium w wysokości 400 euro.
 
Opłata kongresowa dla doktorantów wynosi 100 euro.
 
Kontakt:
 
prof. dr Niels Bo Poulsen (nipo@fak.dk)
 
dr Michael Olsansky (michael.olsansky@vtg.admin.ch)
 
dr Tamara Cubito (tamara.cubito@vtg.admin.ch)
 
LINK DO ORYGINALNEJ WIADOMOŚCI
 
 
LINK DO STRONY KONGRESU
 
 
Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.
Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii WNH UKSW oraz Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” organizuje 23.09.2022 r. konferencję naukową Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.
 
 
 
Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

 

 Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze
Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza pracowników
naukowych, studentów, a także nauczycieli na Międzynarodową
Konferencję Naukową „Szkoła 2022”. Już 1 czerwca, czyli w
Międzynarodowy Dzień Dziecka, spotkamy się, by porozmawiać o szkole
trzeciej dekady XXI wieku. Tegoroczna edycja Konferencji będzie
wyjątkowa – do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z
Polski, lecz także z Malty, Finlandii oraz Słowacji.

 Konferencja Naukowa „Szkoła 2022” odbędzie się za pośrednictwem
platformy MS Teams.

 Terminarz:

 do 13 maja – nadsyłanie abstraktów
14-15 maja – weryfikacja abstraktów przez Komitet Naukowy
16 maja – przesłanie prelegentom informacji dot. akceptacji
abstraktów przez Komitet Naukowy 20 maja – publikacja planu
Konferencji
1.06.2022 – Konferencja

 W tym roku proponujemy namysł nad wychowawczym aspektem edukacji,
zwłaszcza polonistycznej. Abstrakty prosimy przesyłać za pomocą
formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CqdhJXNMohdTaixY9.
Przewidywany zakres zagadnień:

     * Polonista – nauczyciel – wychowawca.
    * Szkoła a niepokój społeczny. Jak reagować na wojnę? Jak radzić
sobie z doświadczeniem pandemii? Szkoła jako przestrzeń
oddziaływania na obszar kompetencji społecznych uczniów i
nauczycieli. Czy szkoła socjalizuje?
    * Rola lekcji wychowawczych.
    * Aspekt wychowawczy pracy nauczyciela polonisty.
    * Kompetencje społeczne młodych ludzi a rzeczywistość szkolna.
    * Jak szkoła oddziałuje na osobowość?
    * Szkoła jako przestrzeń przygotowująca do życia we współczesnym
świecie.
    * Kim jest wychowawca?
    * Nowa rola nauczyciela w XXI wieku.

 
 

IV edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Redaktorzy naukowi serii „Polityka w kulturze” ogłaszają czwartą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej refleksji filozoficznej nad zagadnieniami społeczno-politycznymi oraz promowanie dorobku naukowego polskich autorów podejmujących tę tematykę. Do konkursu kwalifikowane będą zarówno autorskie analizy filozoficzne problemów społeczno-politycznych, jak i oryginalne rozważania z zakresu historii filozofii i historii idei.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii „Polityka w kulturze”.
Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2021 roku

Zasady konkursu:
1. pracę do konkursu zgłosić mogą: Autor rozprawy, jej promotor w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz kierownik jednostki nadającej stopień,
2. do konkursu kwalifikowane będą prace niezależnie od terminu ich obrony,
3. dokumentacja niezbędna do złożenia pracy do konkursu obejmuje:
– pismo zawierające zgłoszenie, uzasadnienie zgłoszenia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora na podstawie zgłaszanej rozprawy,
– jeden egzemplarz pracy doktorskiej w formie drukowanej oraz jej wersję elektroniczną na nośniku danych,
– recenzje pracy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,
4. wszelkie dokumenty przesyłać należy na adres Instytutu Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Konkurs: Polityka w kulturze”,
5. prace oceniała będzie kapituła konkursowa w składzie:
Prof. dr hab. Adam Chmielewski
Prof. dr hab. Marek N. Jakubowski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – przewodniczący
dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jgrygienc@umk.pl.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

 

Ul.Warszawska 63
15-062 Białystok
tel.085 745 77 34
 
 
 
 
 
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie”

Zapraszam do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie”, która odbędzie się online 26 sierpnia 2021 roku. 

 

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.

Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 19 sierpnia 2021 roku.

Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: MailScanner has detected a possible fraud attempt from „3waq8.r.ag.d.sendibm3.com” claiming to be http://fundacja-tygiel.pl/kultura/
 
Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
 
Komitet OrganizacyjnyKonferencji
 
 
 
 

Konferencja naukowa pt.: „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą”

Komisja Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Towarzystwo Naukowe Pruthenia i Muzeum Ziemi Augustowskiej zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: _Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen
wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą__, _która odbędzie się w Augustowie w dniach 14-16 października 2021 r.

Pierwotnie zaplanowaliśmy konferencję w maju br. jednak ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej uniemożliwiły jej organizację w trybie stacjonarnym w założonym terminie. W związku z powyższym postanowiliśmy przełożyć konferencję na październik br. Mamy nadzieję, że odbędzie się ona już po pandemii COVID-19.

Autorzy wystąpień zgłoszonych na konferencje w terminie majowym podtrzymali swoje deklaracje uczestnictwa. Ponieważ w międzyczasie pojawiły się nowe możliwości organizacyjne, możemy w tej chwili poszerzyć listę uczestników. Stąd też kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału tak w konferencji, jak też w planowanym projekcie badawczym.
W 2024 roku mija 65 rocznica powołania Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Rok później przypadają dwie kolejne rocznice: 70 rocznica rozpoczęcia badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Szwajcarii koło Suwałk i 50 rocznica II Konferencji Nauk Historycznych „Jaćwież w badaniach 1955-1975″, podsumowującej dwudziestoletnie osiągnięcia KEJ.

Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska stanowiła w realiach PRL fenomen naukowy i społeczny. W jej działania zaangażowali się przedstawiciele nauk humanistycznych i przyrodniczych z wielu środowisk naukowych, m in. Białegostoku, Krakowa, Lund (Szwecja) Olsztyna i Warszawy. Osiągnięcia naukowe KEJ przyczyniły się do rozwoju badań humanistycznych na obszarze północno-wschodniej Polski na niespotykaną wcześniej skalę. Wyznaczyły również nowe kierunki prowadzonych tu badań przyrodniczych, wprowadzając do nich pierwiastek humanistyczny. Dorobek naukowy jej sekcji: archeologicznej, antropologicznej, językoznawczej, historycznej, przyrodniczej i etnograficznej, chociaż dotychczas kompleksowo nie podsumowany, a w części również nieopublikowany, w wielu przypadkach stał się fundamentem powojennego rozwoju tych dyscyplin naukowych, nie tylko na obszarze północno-wschodniej Polski.

Ideą konferencji jest zainicjowanie projektu, którego celem jest interdyscyplinarne podsumowanie historii i osiągnięć KEJ oraz wprowadzenie do obiegu naukowego, na zasadach otwartego d stępu, jej dorobku, w tym obszernych archiwów instytucjonalnych i prywatnych. Zakończenie prac przewidywane jest na 2024 lub 2025 r., co zbiegnie
się z przypadającymi wówczas rocznicami.

Problematykę konferencji chcemy zogniskować wokół następujących
zagadnień wynikających wprost z obszarów badawczych KEJ:
Biografia Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej:
panel I: Sekcja Archeologiczna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel II: Sekcja Historyczna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel III: Sekcja Językoznawcza KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel IV: Sekcja Antropologiczna KEJ – ludzie i osiągnięcia
panel V: Sekcja Przyrodnicza KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel VI: Sekcja Etnograficzna KEJ – ludzie i osiągnięcia,
panel VII: Archiwa KEJ.
Dziedzictwo Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej:
panel VIII: Nowe kierunki i perspektywy badań nad dziejami i
dziedzictwem kulturowym północno-wschodniej Polski
Ponadto w ramach konferencji planujemy sesję terenową: Historia, archeologia i antropologia krajobrazu kulturowego obszarów pojaćwieskich.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Podjęliśmy też starania o pozyskanie środków na dofinansowanie konferencji. Do momentu uzyskania odpowiedzi w sprawie dofinansowania musimy założyć, że koszty podróży, wyżywienia i noclegów uczestnicy pokryją z własnych środków.

Będziemy wdzięczni za przesłanie zgłoszeń wraz z proponowanym tematem wystąpienia (referat do 30 minut, komunikat do 15 minut) DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R. na adres e-mail: 65latkej@gmail.com

Prosimy też wszystkich autorów o przesłanie na ten sam adres e-mail, w terminie DO 30 SIERPNIA 2021 R., abstraktów wystąpień o objętości nie przekraczającej znormalizowanej strony maszynopisu (1800 znaków).

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Bartosz Kontny prof. UW
prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk prof. UWM
prof. dr hab. Ewa Smolska prof. UW
dr hab. Agnieszka Wacnik prof. IB PAN
dr Magdalena Muskała
dr Antoni Gaweł
dr Anna Juga-Szymańska
mgr Łukasz Faszcza


SEKRETARIAT
dr hab. Mirosław J. Hoffmann
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
dr Małgorzata Karczewska
dr Bogdan Radzicki

W imieniu organizatorów
_Maciej Karczewski_

Formularz zgłoszeniowy

Polsko-Austriackie Letnie Kolegium 2021

Polsko-Austriackie Letnie Kolegium 2021 to kultura i język obu krajów dla początkujących i zaawansowanych. Kolegium organizowane jest przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych i po raz pierwszy odbędzie się online (18.-31.07.2021).

Na zgłoszenia uczestniczek i uczestników organizatorzy czekają do 13.06.2021. Więcej informacji znaleźć można bezpośrednio na stronie organizatora: HTTPS://SOMMERKOLLEG.ORG/

ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM WARSCHAU
AUSTRIACKIE FORUM KULTURY W WARSZAWIE
NATALIA WAWRZEWSKA
+48 22 526 88 21
ul. Próżna 7/9 00-107 Warszawa
natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at
www.austria.org.pl
https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/