Samorząd Doktorantów

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (kadencja 2023-2025)

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu,

– uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów,

– wybór przedstawicieli doktorantów do komisji powołanych przez organy Uniwersytetu,

– wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,

– uzgadnianie treści Regulaminu Szkół Doktorskich,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Uniwersytetu oraz kołom naukowym,

– organizacja prac komisji stałych powołanych przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów,

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Przedstawiciele SDNH w RUSD:

mgr Maciej Kwiatkowski – członek zarządu

Kontakt: rusd@uwb.edu.pl


Facebook: Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB: https://www.facebook.com/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB-419543974875833

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów (kadencja 2020-2022)

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu,
– uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów,

– wybór przedstawicieli doktorantów do komisji powołanych przez organy Uniwersytetu,

– wybór członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów,

– uzgadnianie treści Regulaminu Szkół Doktorskich,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Uniwersytetu oraz kołom naukowym,

– organizacja prac komisji stałych powołanych przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów,

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku – kontakt:

e-mail: rusd@uwb.edu.pl
adres korespondencyjny:
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok

Facebook:

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB:

 https://www.facebook.com/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB-419543974875833

Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku – kadencja 2020-2022

Przewodniczący:
mgr Przemysław Brzozowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Wiceprzewodnicząca: 
mgr Justyna Wawrzyniuk (Wydział Filologiczny)

Sekretarz:  mgr Katarzyna Kowalik (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 

Zadania:

– ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej,

– reprezentowanie doktorantów wobec władz Wydziału, Instytutu lub Szkoły Doktorskiej,

– wybór przedstawicieli do organów lub komisji Szkoły Doktorskiej,

– udzielanie wsparcia regulaminowego doktorantom Szkoły Doktorskiej, 

– reprezentowanie Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów. 

Przedstawiciele roku akademickim 2022/2023

mgr Maciej Kwiatkowski – Przewodniczący

mgr Julia Polcyn – Wiceprzewodnicząca

mgr Paulina Siedlecka- Wiceprzewodnicząca

mgr Andrzej Jamiołkowski
mgr Justyna Kowalska
mgr Dominika Cholewska
mgr Karolina Makowska
mgr Ksymena Wojtkowska

Przedstawiciele roku akademickim 2021/2022

mgr Maciej Kwiatkowski – Przewodniczący

mgr Julia Polcyn – Wiceprzewodnicząca

mgr Urszula Jakimiuk – członek Prezydium

mgr Martyna Awier

Przedstawiciele roku akademickim 2020/2021

mgr Martyna Awier – Przewodnicząca

mgr Marek Marczak – Wiceprzewodniczący

mgr Urszula Lipato – członek Prezydium

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta UwB, stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa zakładowego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego studia doktoranckie lub szkołę doktorską. Działania Rzecznika działa mają na celu, w szczególności: udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych; analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Rzecznik Praw Doktoranta UwB:

mgr Adriana Kuligowska 

Kontakt: a.kuligowska@uwb.edu.pl