Skład Rady Doktorantów SDNH

W skład Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych wchodzą:

•             PRZEWODNICZĄCY: mgr Maciej Kwiatkowski

•             WICEPRZEWODNICZĄCA: mgr Julia Polcyn

•             WICEPRZEWODNICZĄCA: mgr Paulina Siedlecka

•             mgr Justyna Kowalska

•             mgr Dominika Cholewska

•             mgr Karolina Makowska

•             mgr Ksymena Wojtkowska

•             mgr Andrzej Jamiołkowski