Rozkłady zajęć

2023/2024

SEMESTR LETNI

Rozkład zajęć

SEMESTR ZIMOWY

Uwaga doktoranci I roku – szkolenie BHP odbędzie się 19.10.2023 w godz. 15.00-18.15 w sali 201 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania

Zajęcia w dn. 20.10.2023 r. z „Komunikowani w dyskursie naukowym” odbędą się w p. 142.

Zajęcia w dn. 20.10.2023 r. z „Form finansowania nauk humanistycznych” odbędą się w s. 91

Zajęcia z przedmiotu „Komercjalizacja badań naukowych” odbędą się w budynku Wydziału Chemii (Kampus), s. 2044.

Filozofia

Historia

II rok – zajęcia z „Komercjalizacji badań naukowych” odbędą się w s. 2044 na W. Chemii (Kampus)

I rok – Zajęcia z przedmiotu „Język obcy” z prof. Drozdowskim będą się odbywały w następujących terminach:
8.11.2023,
15.11.2023,
22.11.2023,
13.12.2023,
17.01.2024 w godz. 15.00-16.30 w sa. 2002 W. Chemii, Kampus UwB (a nie w piątki, jak w rozkładzie).

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Terminy seminariów

I i II rok studiów

Przedmioty realizowane w ramach „Umiejętności miękkich”

Uwaga!

Komunikacja międzykulturowa – dr hab. M. Bieńkowska, prof. UwB:

zajęcia z 23.11.2023 przeniesione na 30.11.2023 r. z sali 46 do s. 125

Komunikowanie w dyskursie naukowym – prof. dr hab. E. Awramiuk zmiana sali z 46 na 108a

III i IV rok studiów

Przedmioty spoza dyscypliny

2022/2023

SEMESTR LETNI

Filozofia

Historia

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Terminy seminariów będą sukcesywnie uzupełniane, ewentualnie proszę kontaktować się bezpośrednio z promotorami.

________________________________________________

SEMESTR ZIMOWY

I rok – uwaga – zmiana sali!

„Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej” z prof. Sieńczyło-Chlabicz sala została zmieniona na 2001, w kampusie na Wydziale Chemii.

II rok (wszystkie dyscypliny SDNH) – uwaga!

Przedmiot „Komercjalizacji badań naukowych” odbędą się 15.12.2022 w godz. 15-19. w s. 2044 na W. Chemii

Filozofia

Historia

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Terminy przedmiotów w ramach umiejętności miękkich

__________________________________________________________

2021/2022 semestr letni

Filozofia

Historia

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

2021/2022 semestr zimowy