Rada Naukowa

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 1.09.2020-31.08.2024

przewodniczący:

 • dr hab. Anna Nosek, prof. UwB – (01.03.2022-31.08.2024)
 • prof.  dr  hab.  Urszula  Sokólska  – (01.10.2019-28.02.2022)

członkowie:

 • prof.  dr  hab.  Wioletta  Małgorzata  Kowalska 
 • dr  hab.  Krystyna  Barbara  Szelągowska,  prof.  UwB
 • dr hab. Natalyia Malyutina, prof. UwB (od 15.11.2023)
 • prof. Joanna Cholewa, prof. UwB (od 01.03.2022)
 • dr  hab.  Elżbieta  Konończuk,  prof.  UwB (1.09.2020-14.11.2023)
 • prof.  dr  hab.  Irena  Szczepankowska (1.09.2020-15.01.2022)

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 2019/2020

przewodniczący:

 • prof.  dr  hab.  Urszula  Sokólska 

członkowie:

 • prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
 • prof. dr hab. Dariusz Kulesza
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB

Kompetencje Rady Naukowej SDNH:

 • Opiniowanie projektu regulaminu szkoły doktorskiej
 • Opiniowanie projektu zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej
 • Opiniowanie projektu programu kształcenia, zaopiniowanego przez rady jednostek, które reprezentują dyscypliny wchodzące w skład danej szkoły
 • Opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzających oceny śródokresowe
 • Opiniowanie kandydatów do komisji odwoławczej ds. ocen śródokresowych
 • Opiniowanie wniosków doktorantów o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz wniosków w zakresie ich zmian
 • Opiniowanie sprawozdań rocznych doktorantów