Rekrutacja

2024/2025

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2024/2025

Uchwała – Uchwała nr 3320 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2024/2025

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

Załącznik nr 3 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 5 – Kryteria rekrutacji do dyscypliny naukowej: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo

Załącznik nr 7 – Oświadczenie kandydata rekomendowanego do wpisania na listę doktorantów

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Harmonogram

Limity przyjęć

Limit

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Komunikat nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB z dnia 22.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej UwB w dziedzinie nauk humanistycznych na rok akad. 2024/2025

Lista potencjalnych promotorów – dziedzina nauk humanistycznych

Serdecznie zapraszamy Kandydatów do Szkoły Doktorskiej UwB na dyżury rekrutacyjne w terminach:

26 kwietnia, 10 maja, 17 maja 2024 r. w godz. 11.30-13.00, Plac NZS 1, s. 145

2023/2024

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB na rok akademicki 2023/2024

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Uchwała – Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

Załącznik nr 3 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 5 – Kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Harmonogram

Limity przyjęć

Limit

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) – szkoły doktorskie

Komunikat nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Lista potencjalnych promotorów w roku akademickim 2023/2024

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

dyr. SDNH dr hab. Anna Nosek, prof. UwB – 23, 30 czerwca 2023, 11.30-13.00, s. 145

sekretarz dr Radosław Poniat – 24, 25, 26 lipca 2023 r., s. 110

sekretariat SDNH mgr Anna Skrodzka – 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 czerwca 2023, 9-14, p. 85,

tel. 85-745-74-85

Zapraszamy!

2022/2023

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB w r. akad. 2022/2023

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Uchwała – Uchwała nr 2983 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

Załącznik nr 2 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 4 – Kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Komunikat – Komunikat nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Komunikat nr 4/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Harmonogram

Limit przyjęć

Limit

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) – szkoły doktorskie

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Lista potencjalnych promotorów SDNH

Lista potencjalnych promotorów

Dyżury rekrutacyjne:

Dyżur Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

24.06.2022 r. w godzinach 10-12, p. 145 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok,

04 i 05.07.2022 r. w godzinach 8-10, p. 145 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok.

Dyżur Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej

28 i 29 lipca 2022 r. w godzinach 10-12, p. 110 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13
do 01 lipca 2022 r. – p. 85 (I piętro),
od 04 lipca 2022 r. s. 47 (parter).


Zapraszamy!

2021/2022

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Uchwała – Uchwała nr 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021_2022

Załączniki do uchwały nr 2826

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata, Plik Word

Załącznik nr 3 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej, Plik Word

Załącznik nr 4 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej, Plik Word

Załącznik nr 5 – Kryteria rekrutacji

Komunikat nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Komunikat nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021_2022

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2021_2022

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB na rok akademicki 2021/2022

Terminy rozmów kwalifikacyjnych – II ETAP postępowania konkursowego

DyscyplinaDataGodziny
Filozofia07.09.2021 r.11.30-12.00
Historia07.09.2021 r. 08.09.2021 r.12.30-14.30  09.00-11.30
Językoznawstwo08.09.2021 r.12.00-14.00
Literaturoznawstwo  07.09.2021 r.10.00-11.30

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2021/2022 

FILOZOFIA

Prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska

Dr hab. Sławomir Raube prof. UwB

HISTORIA

Dr hab. Krzysztof Buchowski prof. UwB

Prof. dr hab. Cezary Kuklo

Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko prof. UwB

Dr hab. Krystyna Szelągowska prof. UwB

Promotorzy pomocniczy:

Dr Radosław Poniat

JĘZYKOZNAWSTWO

Dr hab. Elżbieta Awramiuk prof. UwB

Dr hab. Marzanna Karolczuk prof. UwB

Dr  hab. Magdalena Thien

Dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB

LITERATUROZNAWSTWO

Dr hab. Andrzej Baranow prof. UwB

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Dr hab. Mariusz Maciej Leś

2020/2021

Informacje o naborzeLiczba miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacjiRekrutacja do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021

HarmonogramSzczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

RejestracjaLink do systemu IRK – irk.uwb.edu.pl