Ocena śródokresowa

Akty prawne

Zarządzenie nr 40 z dnia 5.07.2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 z dnia 8.06.2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich UwB

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Decyzja nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.06.2023 w sprawie powoływania komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznym

Decyzja nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Decyzja nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30.08.2021 r. zmieniająca Decyzję nr 8 z dnia 1.06.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Decyzja nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1.06.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śrokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych październik 2024

– dyscyplina: historia 21.10.2024 r. o godz. 9:00

– dyscyplina: literaturoznawstwo 17.10.2024 r. o godz. 11:00

– dyscyplina: językoznawstwo17.10.2024 r. o godz. 15:30

– dyscyplina: filozofia18.10.2024r. o godz. 10:00

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych październik 2023

– dyscyplina: historia 18.10.2023 r. o godz. 13:00

– dyscyplina: literaturoznawstwo 19.10.2023 r. o godz. 11:00

– dyscyplina: językoznawstwo18.10.2023 r. o godz. 15:00

Wyniki oceny śródokresowej 2022/2023


Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych październik 2022

– dyscyplina: historia 17.10.2022r. o godz. 10:00

– dyscyplina: literaturoznawstwo 19.10.2022r. o godz. 11:00

– dyscyplina: filozofia19.10.2022r. o godz. 11:00

Wyniki oceny śródokresowej 2021/2022


Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych październik 2021

– dyscyplina: historia 06.10.2021r.

– dyscyplina: językoznawstwo 08.10.2021r.

– dyscyplina: filozofia14.10.2021r.


Wyniki oceny śródokresowej 2020/2021