Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.

Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii WNH UKSW oraz Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” organizuje 23.09.2022 r. konferencję naukową Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu.

Link