X Forum Interdyscyplinarne

Forum Interdyscyplinarne jest organizowaną od lat inicjatywą Koła
Naukowego Studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistyczno-Społecznych KUL, której celem jest stworzenie
płaszczyzny rozmowy między przedstawicielami różnych dyscyplin nauk
humanistycznych i społecznych. Dziedziny na co dzień niejednokrotnie
surowo wydzielane, przy głębszej refleksji mogą znaleźć między
sobą wiele punktów wspólnych, dzięki którym przed ich badaczami
mogą otworzyć się nowe perspektywy i punkty widzenia – prawo i
historia, psychologia i filozofia czy socjologa i językoznawstwo. Forum
jest również nie tylko studencko-doktorancką konferencją naukową,
lecz także okazją do integracji i promocji wspólnot studiów
międzyobszarowych z różnych ośrodków akademickich.

Tegoroczne, dziesiąte już Forum jest również wyjątkową okazją do
uczczenia 20 lat istnienia Kolegium MISHuS KUL oraz Koła Naukowego
Studentów MISHuS KUL.
Tematem tegorocznego Forum  jest ,,Jedność” – słowo odmieniane
przez wiele przypadków i mogłoby się wydawać że coraz częściej
używane w przestrzeni publicznej.

Jeżeli jednak zastanowić się głębiej, to pojawia się pytanie –
czym ta jedność właściwie jest? Czym była, czym jest i czym
będzie? Czy jedność na pewno zawsze jest dobra? Jakie daje szanse i
zagrożenia? Na te i inne pytania uczestnicy konferencji będą
wspólnie poszukiwać odpowiedzi.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Data: 28-29 kwietnia 2022

Forma konferencji: ogólnopolska, zdalna, na platformie Teams

Koszt udziału: 50 zł. Obejmuje wysłanie do uczestników potwierdzenia
uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji oraz pakietu konferencyjnych
gadżetów.

Kontakt: Drogą mailową na adres kolo.mishus.kul@gmail.com lub poprzez
fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/KNSMISHuS [1]

Wydarzenie konferencji na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/357389752700695/?ref=newsfeed [2]
Zgłoszenia abstraktów przez formularz internetowy przyjmujemy do 8
kwietnia 2022

https://forms.gle/MS5MwryvcSePF3BPA [3]

Przykładowe zagadnienia:

    *

Językowy obraz świata jedności; czym jest jedność? (próba
definicji semantycznej); socjolekty jako próba ujednolicenia
komunikacji grupowej, jedność a jednolitość i jednorodność; jedno
a wielojęzyczność
    *

Pojęcie jedności na przestrzeni dziejów;
    *

Obraz jedności i jej braku w literaturze
    *

Jedność zasad, indywidualizm ocen – ujęcie etyczne; Jedność osoby,
wielość osobowości  – etyczna ocena osób; historyczne ujęcie
jedności w filozofii; jedność nauki czy wielość dyscyplin?
    *

Spójność tożsamości jako oznaka dojrzałości; jedna psychologia a
wiele myśli psychologicznych; jedność umysłu i woli

    *

Próby tworzenia i utrzymania jedności, kryzysy jedności grup,
społeczeństw, państw; poczucie jedności (lub jego braku) w
społeczeństwie,
    *

Jedność w systemie – prawo wspólnotowe a krajowe, państwo a
samorządy; jedność systemu prawa i orzecznictwa; wpływ tych relacji
na społeczeństwo
    *

Jedność wypracowana a jedność narzucona; problem jednomyślności
    *

Problem synkretyzmu – kulturowego, religijnego, w sztuce, literaturze;
    *

Czy dążenie do jedności to wyrzeczenie się siebie samego?;
Globalizm, kosmopolityzm, internacjonalizm; ekumenizm a irenizm,
    *

Media społecznościowe – integracja ludzi czy jej przeciwieństwo;

Mile widziane są również referaty dotyczące wszystkich innych
zagadnień związanych z motywem głównym Forum.
Komitet Organizacyjny FI #Jedność

dr hab. Anna Głąb, prof. KUL – Dyrektor Kolegium

ks. dr hab. Marek Słomka – Kurator KNS MISHuS KUL

Martyna Żydek – Sekretarz Konferencji

Arkadiusz Jaworski – Prezes KNS MISHuS KUL

Adrian Grzesiuk