X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na:

X Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”, która odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom w dniach 26-28 V 2022 r.
Link do wydarzenia na platformie Facebook: https://fb.me/e/1GBnLlzxI

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy rozpatrywanym w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym.
Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień, a proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty. Wśród nich możemy wyróżnić:
💬 historię społeczną,
💬 historię gospodarczą,
💬 historię życia codziennego,
💬 mikrohistorię,
💬 demografię historyczną,
💬 metodologię i historiografię,
💬 historię miast i miasteczek (również historię regionu, z naciskiem na region Podlasia oraz historii Białegostoku),
💬 historię kultury (również materialnej) i sztuki,
💬 historię wojskową.

Na zgłoszenia czekamy do 19 IV 2022 r. Formularz zgłoszeniowy w formie formularza google zamieszczamy poniżej
👇
https://docs.google.com/forms/d/12rdPBIFjFuDg9YAcJGtUBVdvzjZQCd4aOXz915Y2Wvc/viewform?fbclid=IwAR3kxveXjyrrII8KxjqNb4LO-l7FVbkjqmTvpn1rwKhm_EqFiOHZJlfYQTk&edit_requested=true

Dla tradycjonalistów przesyłamy w załączniku formularz do pobrania i uzupełnienia, które prosimy przesyłać na adres sknhuwb@gmail.com
Nazwa pliku musi zawierać następujące informacje: NAZWISKO, IMIĘ, skrót nazwy uczelni.

Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo w formie mailowej w ciągu kilku dni od zamknięcia rejestracji.

Konferencja jest planowana jako impreza trzydniowa. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie powyższego programu, konferencja odbędzie się w trybie dwu- lub jednodniowym.

Planowane jest wydanie opracowania pokonferencyjnego jako specjalnego numeru „Studiów Podlaskich”, w ramach którego prelegenci będą mogli przedstawić swoje badania w formie artykułu. Czasopismo znajduje się na liście czasopism ministerialnych i jest punktowane. Wszelkie informacje techniczne znajdą Państwo pod podanym adresem https://historia.uwb.edu.pl/studia-podlaskie/
Artykuły należy przesyłać na podany wyżej adres e-mail do końca września. UWAGA! Jedynie czynny udział w konferencji (tj wygłoszenie referatu) uprawnia do przesłania tekstu, który zostanie poddany procesowi recenzji.

W związku z formą zdalną, konferencja pozostaje wolna od opłat konferencyjnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także na stronę facebookową Koła Naukowego: https://www.facebook.com/uwb.sknh/

Zamieszczamy również odpowiednie dane kontaktowe oraz skał komitetu organizacyjnego:
    • Hryniewicka Joanna – koordynator – asiahry62@gmail.com
    • Fiedorczuk Izabela – black8228@gmail.com
    • Kwiatkowski Maciej – m.kwiatkowski@uwb.edu.pl
    • Polcyn Julia – j.polcyn@uwb.edu.pl
    • Gołębiewski Arkadiusz
    • Kowalik Dawid
    • Oleszczuk Mateusz
    • Rogalski Michał
    • Trochimowicz Ewelina
    • Wieczeński Piotr
Współpraca/patronaty
    • Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
    • Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych,
    • Parlament Studencki UwB,
    • Archiwum Państwowe w Białymstoku,
    • Muzeum Historii Medycyny i Farmacji,
    • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów,
    • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
    • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
    • Muzeum Wojska w Białymstoku.
    • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytet w Białymstoku