Konferencja Doktorantów SD Anthropos – Interdyscyplinarność w naukach

Szanowni Państwo,


chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pierwszej konferencji doktoranckiej organizowanej przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN.

Poniżej zamieszczamy szczegóły wraz z linkiem do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/3126074050967863?ref=newsfeed

Więcej informacji odnośnie konferencji:
Nadrzędną rolą Szkoły Doktorskiej Anthropos jest zrzeszenie doktorantów reprezentujących nauki humanistyczno-przyrodnicze, w których centrum jest przede wszystkim Człowiek. Badania prowadzone w Szkole cechuje interdyscyplinarne podejście, będące ponad podziałami tradycyjnych nauk badawczych. Dlatego też chcieliśmy gorąco zachęcić wszystkich do włączenia się do dyskusji nad zasadnością badań interdyscyplinarnych.
Interesuje nas zarówno podejście przedmiotowe – rozważania nad samą interdyscyplinarnością, jak również przykłady badań prowadzonych na pograniczu sztywno określonych ram konkretnych, poszczególnych dziedzin naukowych.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o nadsyłanie abstraktów do 28 lutego 2022 roku. Decyzję o zakwalifikowaniu  otrzymacie Państwo do 15 marca 2022 roku.
Abstrakty do 3500 znaków wraz z ewentualną bibliografią oraz afiliacją prosimy nadsyłać na adres: konferencje.anthropos@ihpan.edu.pl
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 28-29 kwietnia. Stacjonarnie spotkamy się w Instytucie Sztuki PAN przy ulicy Długiej 28. Chęć uczestnictwa stacjonarnego należy nam zgłosić w wiadomości zwrotnej po zatwierdzeniu abstraktu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji formy na wyłącznie formę online, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej. Uczestnictwo online możliwe będzie dzięki wygenerowanemu linkowi do platformy zoom, który zostanie udostępniony Państwu mailowo.
Zapewniamy certyfikat uczestnictwa udostępniony w wersji elektronicznej.
Chęć uczestniczenia w konferencji jako słuchacz należy zgłosić do końca marca 2022 r.
Zapraszamy wszystkich doktorantów!