Konferencja „Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce”

Konferencja DZIEDZICTWO BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH SPOŁECZNYCH I
HUMANISTYCE. W STULECIE PUBLIKACJI „ARGONAUTÓW ZACHODNIEGO
PACYFIKU” organizowana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  w dniach 26-27.09.2022 w Krakowie.

             Zachęcamy do podjęcia refleksji nad tym, w jaki sposób
„dzieło i życie” Bronisława Malinowskiego oddziałało na nauki
społeczne i humanistykę oraz jak rozpoznania autora „Argonautów”
można odczytać dziś z perspektywy obecnych nurtów badawczych i
ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Chodzi
nam o zdecydowane rozszerzenie ramy interpretacyjnej dzieła
Malinowskiego przez odwołanie się do dorobku nauk społecznych i
humanistyki oraz ich narzędzi analitycznych.

             W załączonym _call for papers_ prezentujemy kilka bloków
tematycznych, nie wyczerpujących jednak tematyki, którą można
podjąć z inspiracji dziedzictwem Bronisława Malinowskiego. Serdecznie
zachęcamy do udziału w naszej konferencji.

 ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ (W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM) PROSIMY
PRZYSYŁAĆ NA ADRES: MALINOWSKI2022@UJ.EDU.PL    DO 30 KWIETNIA 2022.