Emigracja i uchodźstwo w kulturze

Szanowni Państwo,

redagowane na Uniwersytecie Łódzkim czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii” zaprasza do współpracy autorów zainteresowanych tematyką emigracji i uchodźstwa w kulturze (nie tylko literackiej). 

Jesteśmy czasopismem z obszaru literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, ale otwartym również na prace interdyscyplinarne. Publikujemy recenzowane artykuły naukowe i inne typy tekstów, np. recenzje najnowszych publikacji naukowych czy eseje. Pierwszy numer w 2022 roku chcemy poświęcić wspomnianej tematyce oraz twórczości noblisty Abdulrazaka Gurnaha.

„[…] Interesują nas kwestie formy i gatunków literatury o uchodźstwie i emigracji; literatura uchodźcza a literatura o uchodźctwie; rola literatury niefikcjonalnej w obrazowaniu zjawiska; pytamy o poetykę, tryby narracyjne, figury mityczne towarzyszące literackiemu opisowi i diagnozowaniu zjawiska; kwestie emancypacji, feminizmu, płci, krytyki ekologicznej pojawiające się w literaturze postkolonialnej; rolę gatunku sagi rodzinnej w literaturze dotyczącej tego tematu; rolę powieści historycznej, problem relacji imperium, imperializmu i narodu z ruchami społecznymi. Jesteśmy otwarci na teksty dotyczące wspomnianych zjawisk w kinie, teatrze i nowych mediach.

Czekamy również na teksty podejmujące temat twórczości Abdulrazaka Gurnaha.”

Na teksty czekamy do marca, a autorów zainteresowanych przedłużeniem termin prosimy o kontakt e-mailowy: zrl@uni.lodz.pl

Kolejne numery [nabór tekstów otwarty]: 

  • kulturotwórczy potencjał dyskursu o rodzinie
  • numer wolny – bez tematu
  • transmedialne narracje drugoosobowe

Więcej na stronie: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/announcement/view/15