Rekrutacja 2023/2024

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na rok akademicki 2023/2024

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024:

Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

załącznik nr 2 (kwestionariusz kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

załącznik nr 3 (pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej)

załącznik nr 4 (oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej)

załącznik nr 6 (kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

załącznik nr 7 (oświadczenie kandydata rekomendowanego do wpisania na listę doktorantów)

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2023/2024:

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024 w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Limit przyjęć na rok akademicki 2023/2024:

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć do szkół doktorskich na rok akademicki 2023/2024

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024:

Potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich 2023/2024:

nauki biologiczne

nauki chemiczne

nauki fizyczne

matematyka

Skład komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024

Komunikat nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024