Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Lp.Imię i nazwisko, tytuł naukowy, e-mailKrótki opis kierunku badawczego
1.prof. dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska
agawilcz@uwb.edu.pl

dr Iwona Misztalewska-Turkowicz
(promotor pomocniczy) i.misztalewska@uwb.edu.pl
Chemia organiczna, chemia polimerów, kataliza chemiczna. Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej do otrzymywania nośników leków oraz nośników magnetycznych do katalizy organicznej. 
2.prof. dr hab.  Agnieszka Z. Wilczewska
agawilcz@uwb.edu.pl  
Chemia organiczna, chemia polimerów. Synteza lipidowych pochodnych cyklodestryn i ich zastosowanie do enkapsulacji leków.
3.dr hab. Artur Ratkiewicz, artrat@uwb.edu.plTeoretyczna kinetyka chemiczna, fizyczna chemia organiczna
4.dr hab.  Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk e.nalewajko@uwb.edu.plMetody oznaczania przeciwutleniaczy hydro- i lipofilowych w mleku matki
5.prof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz ewka@uwb.edu.plBiosensory, technika Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów, oznaczenia ilościowe biomarkerów.
6.dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB
monikan@uwb.edu.pl
Właściwości elektryczne naturalnych i modelowych membran lipidowych   poddanych ekspozycji na antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska naturalnego (submikronowe cząstki polimerowe, środki ochrony roślin, furanokumaryny) mogące wykazywać synergistyczne lub addytywne szkodliwe działanie.
7.dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB
i.jastrzebska@uwb.edu.pl

dr hab. Marcin Górecki (IChO PAN) marcin.gorecki@icho.edu.pl  
szczegółowe informacje