Aktualności

 • Konferencja Naukowa

  Konferencja Naukowa „Doctoral Research Conference 2020. Share and Inspire”. Więcej informacji.

 • Sympozjum Doktorantów

  VIII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII.  Więcej informacji.

 • Warsztaty

  Warsztaty ,, The International Interdisciplinary PhD Workshop 2020″ organizowane przez Politechnikę Lubelską. Więcej informacji. 

 • Sympozjum

  Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2020. Więcej informacji.

 • Konferencja

  Interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów i młodych naukowców Wschodnie Forum Nauki. Więcej informacji.

 • Konferencja naukowa

  Konferencja naukowa pt.: „III FORUM  IDEI  MŁODYCH  NAUKOWCÓW.  INSPIRACJE  DLA  PROJEKTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH”. Więcej informacji.

 • Wykłady i seminaria na Wydziale Fizyki UwB

  Wykłady i seminaria na Wydziale Fizyki UwB. Więcej informacji.

 • Wykład

  Wykład dr Małgorzaty Dudkiewicz z Katedry Biochemii i Mikrobiologii Instytutu Biologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) na Wydziale Biologi UwB.  Więcej informacji.

 • Wykład

  Wykład dr hab. Sebastiana Stecko, z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, na Wydziale Chemii UwB. Więcej informacji.

 • Konkurs

  Konkurs FameLab Poland organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i British Council. Więcej informacji.