Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, dotyczącym możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Poniżej treść pisma.

Obsługę administracyjną procesu składania wniosków prowadzi Dział Nauki UwB, stąd proszę o przesyłanie rekomendacji w formie pism opatrzonych podpisami kierowników jednostek na adres tego działu w terminie do 15.12.2021 r.