Rekrutacja 2021/2022

Lista rankingowa w dodatkowym postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na rok akademicki 2021/2022

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na rok akademicki 2021/2022

Potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich na rok akademicki 2021/2022

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 2 Kwestionariusz kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Załącznik nr 3 Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 4 Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 6 Kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Ważne!

Podczas rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dyscyplinie nauki chemiczne oraz nauki biologiczne wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

Skierowanie na badania można odebrać w sekretariacie szkoły, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie IRK.