MSc Bhawna Sharma

E-mail b.sharma@uwb.edu.pl
Kod ORCID
Temat rozprawy doktorskiej
Promotorprof. dr hab. Andrzej Maziewski
Promotor pomocniczydr Zbigniew Kurant
Wydział /Katedra/ZakładWydział Fizyki
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna