mgr Zuzanna Zielińska

E-mailz.zielinska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-8515-9840
Temat rozprawy doktorskiejUżycie nowych metod analitycznych opartych na biosensorach SPRi w panelu diagnostycznym w chorobach neurodegeneracyjnych oraz onkologicznych.
Promotorprof. dr. hab Ewa Gorodkiewicz
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Pracownia Bioanalizy
Działalność naukowo-badawczaProwadzę badania wykorzystujące technikę Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów
w wersji Obrazowej. Zajmuję się również konstrukcją biosensorów czułych na związki, które mogą być potencjalnymi markerami danych jednostek chorobowych. Prowadzę ilościowe oznaczenia potencjalnych biomarkerów w różnorodnym materiale biologicznym.
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachZielińska Z., Ołdak Ł., Gorodkiewicz E. “Methods of PARP-1 Determination and its Importance in Living Organisms”, Protein & Peptide Letters, 2022, 29 [40pkt]
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane stażeStaż naukowy w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe–  
Inna aktywność, np. organizacyjnaWspółorganizacja warsztatów na Wydziale Chemii z cyklu „Spotkania z nauką” w ramach Dni Otwartych