mgr Wojciech Stanisław Dobrogowski

E-maildobrog@uwb.edu.pl
Kod ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3663-1264
Temat rozprawy doktorskiejWłaściwości nanostruktur z  oddziaływaniem Działoszyńskiego-Moriyi, magnetyczną prostopadłą anizotropią i międzywarstwowym sprzężeniem.
PromotorProf. Dr hab. Andrzej  Maziewski
Promotor pomocniczydr Iosif Sveklo
Wydział /Katedra/ZakładWydział Fizyki/Katedra Fizyki Magnetyków 
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach I. Sveklo, W. Dobrogowski, M. Kisielewski, A. Maziewski „The improvement of atomic force microscope suitable for magnetic domain structure measurements”, Acta Physica Polonica A, 2000, 97

W. Dobrogowski, I. Sveklo „Współczesne sterowanie eksperymentem fizycznym na podstawie wykorzystania programu LabView”, Postępy Fizyki, 2000, 51

M. Kisielewski, Z. Kurant, M. Tekielak, W. Dobrogowski, A. Maziewski, A. Wawro, L. T. Baczewski, „Magnetooptical micromagnetometry of ultrathin Co wedges”, Physica status solidi (a), 2003, vol.196, No.1

W. Dobrogowski, A. Maziewski, „Komputerowe wspomaganie nauczania fizyki”, Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk 2003

A. Nedzved, S. Ablameyko, M. Tekielak, W. Dobrogowski, A. Maziewski „Processing of needkes-like images of magnetic domain structures in ultrathin cobalt wedge”, 8th International Conf. on Pattern Recognition and Information Processing, Minsk, Belarus, 2005

A. Maziewski, W. Dobrogowski, V. Zablotskii „Working towards a global laboratory”, Physics World, 2006, 2

A. Maziewski, W. Dobrogowski, V. Zablotskii „GloLab: creating a global Internet-accessible laboratory”, Physics Education, 2007,42

W. Dobrogowski, A.Maziewski, V.Zablotskii „Remote teaching experiment on magnetic domains in thin films”, European Journal of Physics, 2007 28

W. Dobrogowski, Z. Kurant, A. Nedzved, W. Stefanowicz, M. Tekielak, L. T. Baczewski, A. Wawro, A. Maziewski „Image processing study of ultrathin cobalt domain structure evolution induced by overlayer structure”, Materials Science – Poland, 2007, Vol. 25, No. 2,405

A. Maziewski, W. Dobrogowski, R. Gieniusz, J. Kisielewski, M. Kisielewski, Z. Kurant, P. Mazalski, A. Stupakiewicz, M. Tekielak „Twenty Years of Magnetic Nanostructures Studies in Bialystok”, Acta Physicae Superficierum, 2012, Vol. XII, 108

J. Kisielewski, W. Dobrogowski, Z. Kurant, A. Stupakiewicz, M. Tekielak, A. Kirilyuk, A. Kimel, Th. Rasing, L. T.Baczewski, A. Wawro, K. Balin, J. Szade, A. Maziewski „Irreversible modification of magnetic properties of Pt/Co/Pt ultrathin films by femtosecond laser pulses”, Journal of Applied Physics, 2014, 115

P. Mazalski, Z. Kurant, I. Sveklo, W. Dobrogowski, J. Fassbender, A. Wawro, A. Maziewski „Ion irradiation driven changes of magnetic anisotropy in ultrathin Co films sandwiched between Au or Pt covers”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, 479

A. K. Dhiman, T. Dohi, W. Dobrogowski, Z.Kurant, I.Sveklo, S.Fukami, H.Ohno, A. Maziewski „Magnetization processes and magnetic domain structures in ta/cofeb/mgo stacks”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2021, 529
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweJoint European Magnetic Symposia, Warszawa 24-29.07.2022; Mazalski P., Jarausch S., Römer-Stumm M., Dobrogowski W., Gieniusz R., McCord J., Wawro A., Maziewski A.; prezentacja ustna pt.: „Magnetic domain evolution in W/Co/Pt ultrathin epitaxial layers approaching the superparamagnetic Co thickness regime”

Trends in MAGnetism 2022, Wenecja (Włochy), 2-9.09.2022; Mazalski P., Kurant Z., Jarausch S., Romer-Stumm M., Dobrogowski W., Sveklo I., Gieniusz R., McCord J., Wawro A., Maziewski A.; poster „Magnetic domains in W(dW)/Co(dCo)/Pt ultrathin epitaxial layers”
C. Granty„Syntetyczne warstwowe struktury magnetyczne z regulowanym interfejsowym oddziaływaniem Działoszyńskiego-Moriyi, prostopadłą anizotropią magnetyczną i międzywarstwowym sprzężeniem” (NCN), kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Waldemar Wawro; rola w projekcie: wykonawca (grudzień 2021 – obecnie)
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjnaWspółorganizacja warsztatów popularnonaukowych: „Pomiar prędkości dźwięku” oraz „Eksperyment fizyczny wspierany komputerowo” w ramach Spotkań z nauką, dni otwartych w kampusie UwB

Uczestnictwo w przygotowaniu wykładu „Ciekawe magnetyki badane na Wydziale Fizyki UwB z perspektywami zastosowań” prowadzonego przez prof. Dr. Hab. A. Maziewskiego w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i sztuki

Obsługa platformy informatycznej serwującej strony informacyjne Spotkań z nauką, dni otwartych w kampusie UwB (https://dniotwarte.uwb.edu.pl/  )