mgr Wioleta Lewandowska

E-mail w.lewandowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-7967-8292
Temat rozprawy doktorskiejAntybiotykooporoność bakterii glebowych Białowieskiego Parku Narodowego
Promotorprof. dr hab. Izabela Święcicka
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna