mgr Weronika Polińska

E-mail w.polinska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-5888-8442
Temat rozprawy doktorskiejOcena efektywności usuwania związków zaburzających równowagę hormonalną z wód i ścieków przez rośliny pływające
Promotorprof. dr hab. Joanna Karpińska
Promotor pomocniczydr hab. Urszula Kotowska
Wydział /Katedra/ZakładWydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej, Pracownia Chemii Środowiska
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachNalewajko-Sieliwoniuk E., Pliszko A., Nazaruk J., Barszczewska E., Pukszta W. Comparative analysis of phenolic compounds in four taxa of Erigeron acris s. l. (Asteraceae). Biologia 2019, 74,1569–1577), 40 pkt. MEiN, IF=1.653  

Oleńska E., Małek W., Kotowska U., Wydrych J., Polińska W., Swiecicka I., Thijs S., Vangronsveld J. Exopolysaccharide Carbohydrate Structure and Biofilm Formation by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strains Inhabiting Nodules of Trifoliumrepens Growing on an Old Zn–Pb–Cd-Polluted Waste Heap Area, International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(6), 2808, 140 pkt. MEiN, IF= 6.208  

KiejzaD., Kotowska U., Polińska W., Karpińska J. Peracids – New Oxidants in Advanced Oxidation Processes; the Use of Peracetic Acid, Peroxymonosulfate, and Persulfate Salts in the Removal of Organic Micropollutants of Emerging Concern; A Review,Science of the Total Environment2021 Oct 10;790:148195, 200 pkt. MEiN, IF=10.753  

Polińska W., Kotowska U., KiejzaD., Karpińska J. Insights into the Plant-Based Processes and Technologies of the Organic Micropollutants Removal From Water and Wastewater; A Review, Water 2021, 13(15), 2065, 100 pkt. MEiN, IF=3.530  

Polińska W., Piotrowska-Niczyporuk A., Karpińska J.,  Struk-Sokołowska J., Kotowska U. Mechanisms, toxicity and optimal conditions – research on the removal of benzotriazoles from water using Wolffia arrhiza, Science of The Total Environment, 2022, 847, 157571, 200 pkt. MEiN, IF=10.753  

Kiejza D., Kotowska U., Polińska W., Karpińska J. USAEME-GC/MS Method for Easy and Sensitive Determination of Nine Bisphenol Analogues in Water and Wastewater, Molecules 2022; 27(15), 4977, 140 pkt. MEiN, IF=4.927  

Polińska W., Kotowska U., Karpińska J., Piotrowska – Niczyporuk A. Removal of benzotriazole micropollutants using Spirodela polyrhiza (L.) Schleid and Azolla caroliniana Willd., Environmentall Pollution 2023, 332, 121982, 100 pkt. MEiN, IF=9.988

Piekutin J., Kotowska U., Puchlik M., Polińska W., Dobkowska A. Application of an integrated process for the removal of organic compounds of the phenols group from water, Desalination and Water Treatment 2023, 100 pkt. MEiN, IF=1.273

Polińska W., Kotowska U., Karpińska J. “The problem with benzotriazole ultraviolet stabilizers in the environment – are the aquatic plants the solution for them?” Industrial Crops & Products 210, 2024, 118050
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachW. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, „Biologiczne metody usuwania pozostałości hormonów z wód i ścieków”, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wyd. UMCS Lublin 2020, 20 pkt. MEiN  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, „Wydajność, kinetyka i mechanizmy usuwania barwników z roztworów modelowych za pomocą Wolffia arrhiza”, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wyd. UMCS Lublin 2022, 20 pkt. MEiN  

U. Kotowska, J. Karpińska, W. Polińska, D. Kiejza „Badania nad wykorzystaniem roślin do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków”, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wyd. UMCS Lublin 2022, 20 pkt. MEiN  

J. Karpińska, U. Kotowska, W. Polińska, D. Kiejza „Nowe odczynniki w chemicznych procesach usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych”, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wyd. UMCS Lublin 2022, 20 pkt. MEiN  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, „Wpływ matrycy na efektywność usuwania mikrozanieczyszczeń przez rośliny pływające” Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie 2023, Wyd. UMCS Lublin 2023, 20 pkt. MEiN  

U. Kotowska, D. Kiejza, A. Leszczyńska, W. Polińska „Jony Fe(III) oraz kompleksy Fe(III) z kwasem salicylowym jako aktywatory procesu utleniania mikrozanieczyszczeń organicznych”, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Wyd. UMCS Lublin 2023, 20 pkt. MEiN
B. Konferencje naukoweW. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, IV międzynarodowa konferencja „Inżynieria i kształtowanie środowiska”, 30.10.2020, poster pt. „Removal of endocrine contaminants in constructed wetlands”  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, Międzynarodowa konferencja CEI 2021, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii, Wydział Biologii, Białystok, 22-23.09.2021, prezentacja ustna pt. “The use of floating plant to remove benzotriazoles from water and wastewater”  

W. Polińska, D. Kiejza, U. Kotowska, J. Karpińska, U. Klekotka VI Konferencja Młodych Chemików Sądowych, 10-11.06.2022, poster pt. „Nowy biomateriał sorpcyjny z roślin wodnych”  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, 19-23.06.2022, Łódź, poster pt. „Fitoremediacja zieleni kwasowej 16 z roztworów modelowych”  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, X Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i Przemysł  – lubelskie spotkania studenckie” 27.06.2022, prezentacja ustna pt. „Wydajność, kinetyka i mechanizmy usuwania barwników z roztworów modelowych za pomocą Wolffia arrhiza”  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska VIII Konferencja „Chemometria i Metrologia w Analityce”, 16-18.10.2022, Zakopane, poster pt. „Optymalizacja warunków procesu usuwania benzotriazoli z pożywek modelowych z wykorzystaniem planowania doświadczeń”  

II Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”, działalność organizacyjna, 27.10.2022, Białystok  

Konferencja ,,Naukowe Forum Doktorantów”, udział bierny, 21.04.2023, Białystok  

Konferencja i konkurs „Metroliga 2023” – działalność organizacyjna, 22.05.2023, Białystok  

W. Polińska, J. Karpińska, U. Kotowska, Międzynarodowa Konferencja „Recent achievements in nanotechnology – 10th anniversary of BNT Center University of Bialystok „, 28.05-01.06.2023, Białystok, poster pt. „Research on developing a new technology for water and wastewater treatment”  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, XI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i Przemysł  – lubelskie spotkania studenckie” 26.06.2023, prezentacja ustna pt. „Wpływ matrycy na efektywność usuwania mikrozanieczyszczeń przez rośliny pływające”  

W. Polińska, U. Kotowska, J. Karpińska, XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 29-30.06.2023, Toruń, poster pt. „Usuwanie związków endokrynnych z grupy fenoli za pomocą wolfii bezkorzeniowej” – I miejsce w kategorii najlepszy poster z sekcji nauk chemicznych

Kotowska U., Polińska W., Karpińska J., poster pt. „The use of Wolffia Arrhiza (L.) Horkel Ex Wimm. to remove ten bisfenols from water”, 2nd French-Polish Chemistry Congress, 28-31.08.2023, Montpellier, Francja
C. Granty1. Grant „Ocena wybranych roślin pływających jako efektywnych i proekologicznych czynników w oczyszczaniu wód i ścieków ze związków endokrynnie czynnych- badania kinetyki i mechanizmu biodegradacji”, kierownik: prof. dr hab. Joanna Karpińska, 2019/33/B/NZ8/00012, Opus 17 NCN, 2020-2023; Wykonawca (stypendysta/doktorant)

2. Inkubator Innowacyjności 4.0 „Nowe proekologiczne metody usuwania pozostałości bisfenoli ze ścieków komunalnych”, kierownik: prof. dr hab. Joanna Karpińska; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Wykonawca (stypendysta/doktorant)

3. Dofinansowanie w konkursie APLAUZ II i V Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
D. Zrealizowane stażeStaż naukowy – Politechnika Białostocka, 28.11.2021-12.12.2021
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweWebinarium „Badania pozostałości środków ochrony roślin w żywności i środowisku- praktyczne wykorzystanie technik GC-MS/MS i LC-MS/MS”; 22.10.2020

Szkolenie „Efektywne Publikowanie Naukowe”; 10, 17.11.2020

Szkolenie specjalistyczne „DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”; 26-27.11.2020

Szkolenie „Pisanie pracy doktorskiej”; 14, 18.12.2020

Szkolenie „RPK Białystok – Oferta HE dla młodych naukowców”; 26.05.2021

Seminarium dr Sumonmarn Chaneam (Silpakorn University, Tajlandia) „Flow injection analysis coupled contactless conductivity detection and applications”; 27.05.2021

Warsztaty „Analiza próbek środowiskowych na zawartość rtęci, z użyciem najnowszych analizatorów firmy Nippon Instruments Corporation”; 08.09.2021

Seminarium dr Eugenio Alladio z Università degli Studi di Torino (Turyn, Włochy) „Chemometrics – a gentle introduction to multivariate data analysis in Chemistry”; 07.10.2021

Szkolenie dr hab. Łukasz Półtorak „Zawód – doktorant”; 28.01.2022

dr hab. Łukasz Półtorak „Electrochemistry@Soft Interfaces. Sensing and Fabrication for Electroanalysis”; 28.01.2022

dr Karolina Sipa “The electrodes modified with a mesoporous silica thin film and a polyelectrolyte multilayer – preliminary results”; 28.01.2022

dr Konrad Rudnicki “Electrochemical determination of quinine in water tonic samples at the polarized and miniaturized liquid-liquid interface”; 28.01.2022

Warsztaty i szkolenie w ramach Projektu Szkolenia Ars Mollis i Szybkie Randki Naukowo – Dziennikarskie 2022; 24.02.2022

Wykład dr Marek Bartoszewicz „Pandemia, która wstrzymała świat”; 09.03.2022

mgr Tomasz Stypułkowski, szkolenie „Tajniki komercjalizacji i współpracy z rynkiem”; 23.03.2022

mgr Tomasz Stypułkowski, szkolenie „Relacje w procesie współpracy nauki i biznesu”; 20.04.2022

prof. Sławomir Bakier, wykład „Chemia lasu”; 21.04.2022

Warsztaty naukowe „Metody spektroskopowe w projektowaniu i otrzymywaniu leków oraz ich nośników”; 28.04.2022

Warsztaty NCN dla wnioskodawców Nauki ścisłe i techniczne; 12.05.2022

dr Magdalena Knapp szkolenie „Publikować czy wdrażać? Dobre praktyki w zakresie zachowania poufności wyników badań naukowych”; 24.05.2022

Udział w warsztatach pt. „Bezpieczeństwo w użytkowaniu butli z gazami sprężonymi na przykładzie gazów palnych, utleniających i neutralnych” przeprowadzone przez Air Liquide Polska Sp. z o. o. 13.09.23

Udział w pokazach „Portfolio Pro-Environment Polska Sp. z o.o. – prezentacja aparatury PerkinEkmer, Revvity, DynamicBiosensors i Akoya Biosciences”; 21.11.23
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzłonek Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Sekcja Ochrony Środowiska  

Przedstawiciel Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  

Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych podczas Pikniku Rodzinnego na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; 08.05.2022

Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku podczas XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; 13.05.2022  

Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i oprowadzanie grup szkolnych po Kampusie Uniwersyteckim w ramach „Spotkań z Nauką na UwB”; 12, 18, 31.05.2022  

Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku grupom dzieci ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” KLUB „STOCZEK” i „KALINA” UwB”; 4, 19.07.2022  

Przygotowanie i omówienie zadania maturalnego w ramach „Spotkań z Nauką na UwB” https://www.youtube.com/watch?v=ERMvraY49BY  

Udział w wyjazdach promujących uczelnię i wydział „Uczelnie w Powiecie”; 27.02.2023, 02.03.2023  

Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach „Spotkań z Nauką na UwB”; 23-25.03.2023  

Przygotowanie i prowadzenie pokazów chemicznych podczas Pikniku Rodzinnego na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; 14.05.2023

  Współpraca:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Ekologii Roślin oraz Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

Uniwersytet w Hasselt, Centrum Nauk o Środowisku  

Przygotowanie, prowadzenie zajęć i opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Bioanalityka i ekoanalityka” dla I roku II stopnia na kierunku Chemia.  

Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Chemia nieorganiczna” dla I roku I stopnia na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska.  

Przygotowanie i prowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu GC-MS z  przedmiotu „Analiza leków” dla III roku I stopnia na kierunku Chemia.  

Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z „Pracowni dyplomowej” dla II roku II stopnia na kierunku Chemia.

Członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów UwB 17.2023-12.2024