mgr Urszula Jabłońska

E-mailu.jablonska@uwb.edu.pl  
Kod ORCID0000-0002-2365-7414  
Temat rozprawy doktorskiejPająki: opieka matczyna i czynniki ją warunkujące, wpływ parazytoidów i pasożytów na sukces rozrodczy samic.  
PromotorDr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB  
Promotor pomocniczyDr Agata Kostro-Ambroziak  
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii/ Katedra Zoologii i Genetyki/ Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów  
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweVIII Krajowa Konferencja Arachnologiczna, 23-25.09.2022, Katowice – Goczałkowice-Zdrój:
·         Jabłońska U., Wojtalewski M., Kostro-Ambroziak A.; referat Z wiekiem wiele się zmienia – opieka matczyna nad kokonem u Pardosa paludicola (Lycosidae)”
·         Kostro-Ambroziak A., Jabłońska U.; referat „Gdy wychodzi nie podając imienia… – nicienie Mermithidae związane z pająkami (Araneae)”

36th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Gimo (Szwecja), 13-16.10.2022r., Gimo, Sweden; Jermakowicz E., Szefler P., Sobieraj-Betlińska A., Ulaszewski B., Jabłońska U., Burzyńska J., Charubin B., Wróbel K., Mierzyńska K., Kozikowski D., Pliszko A., Chmielewska S., Kostro-Ambroziak A.; poster ,,Where and what kind? Planning urban flower meadows to support bee diversity”
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjnaCzłonek Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych  

Członek Koła Naukowego Biologów im. Dr. W. Chętnickiego

Współprowadzenie zajęć o owadach dla uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku (13.12.2022r.)