mgr Sandra Chmielewska

E-mail  s.chmielewska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-2286-7444
Temat rozprawy doktorskiej„Porównanie mechanizmu nabywania lekooporności na polieny
u drożdżaków o różnych uwarunkowaniach metabolicznych”
Promotor dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Urszula Czyżewska
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Pracownia Cytobiochemii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachChmielewska S., Zambrzycka A., Czyżewska U., Czerniecka M., Tylicki A. (2020) „Nowoczesne terapie celowane w leczeniu nowotworów jako alternatywa dla konwencjonalnej chemioterapii” Postępy Biologii Komórki 47(4)  [20 pkt, IF=0,163]  
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachChmielewska S., Grabowska E., Czyżewska U., Tylicki A. (2021) „Grzybice oportunistyczne w dobie nowotworów” – rozdział w monografii naukowej „Wybrane choroby nowotworowe – diagnostyka i leczenie” Wydawnictwo Naukowe TYGIEL [20 pkt]
B. Konferencje naukoweXIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel, Lublin, 25 – 28.03.2021; Chmielewska S., Czyżewska U., Tylicki A.; poster „Zróżnicowana reakcja na wybrane polieny wśród szczepów środowiskowych Candida albicans”.

Międzynarodowa konferencja CEI 2021, Białystok, 22-23.09.2021:
·         Chmielewska S., Czyżewska U., Tylicki A.; prezentacja ustna pt.: “Response to long-term exposure to polyenes in Candida albicans strains”
·         Czyżewska U., Chmielewska S., Tylicki A.; prezentacja ustna pt.: „Report from the battlefield: the model of Malassezia pachydermatis resistance to polyenes”
C. Granty„Model mechanizmu nabywania oporności na polieny u Malassezia pachydermatis” (NCN, konkurs SONATA-15), kierownik projektu: dr Urszula Czyżewska; rola w projekcie: stypendysta/doktorant (lipiec 2021 – czerwiec 2022)
D. Zrealizowane staże13-26.09.2021 PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego, Warszawa
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjnaPrzedstawiciel I roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Radzie Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2020/2021  

Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2020/2021  

Członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021  

Członek Komisji do Spraw Nauki i Zatrudnienia Uniwersytetu w Białymstoku  (2021)

Prowadzenie warsztatów popularyzujących wiedzę pod kierunkiem promotora – Noc Biologów 2021. Temat warsztatów: „Probiotyki
z lodówki czy z apteki – wybieram świadomie”.

Czynny udział, jako członek Koła Naukowego Biologów, w realizacji projektu zatytułowanego „Eden City, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi”, finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wyniku konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (Czas trwania projektu: 28.05.2021 r. – 28.05.2022 r.)