mgr Sabina Renata Smolska

E-mail s.smolska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-9160-2514
Temat rozprawy doktorskiejWidłonogi (Copepoda) wód podziemnych północno-wschodniej Polski
Promotordr hab. inż. Maciej Karpowicz, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Magdalena Świsłocka
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna