mgr Piotr Roszkowski

E-mail p.roszkowski@uwb.edu.pl
Kod ORCID0009-0001-6391-7233
Temat rozprawy doktorskiej
Promotordr hab. Paweł Brzęk, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział /Katedra/ZakładWydział Biologii
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach 
B. Konferencje naukowe
C. Granty
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe
Inna aktywność, np. organizacyjna