mgr Paweł Butkiewicz

E-mailp.butkiewicz@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0001-5203-9693
Temat rozprawy doktorskiejWyznaczenie struktury nadsubtelnej poziomów jądrowych 57Fe w monokryształach GaFeO3 i FeB
Promotorprof. dr hab. Krzysztof Szymański
Promotor pomocniczydr Wojciech Olszewski
Wydział /Katedra/ZakładWydział Fizyki/ Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Działalność naukowo-badawcza
A.    Publikacje naukowe 
A1. Artykuły naukowe w czasopismachSzymański, K., Olszewski, W., Butkiewicz, P., Biernacka, M., Satuła, D., Rećko, K., & Szafrański, M. „Mössbauer measurements of GaFeO3 single crystal multiferroic”, Hyperfine Interactions, 2021, 242
 
Biernacka, M., Szafrański, M., Rećko, K., Olszewski, W., Satuła, D., Butkiewicz, P., & Szymański, K. R. „Heat capacity anomaly near magnetic phase transition in GaFeO3”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, 548
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukoweISAF 2022, Tours (Francja), 27.06-01.07.2022; P. Butkiewicz, M. Biernacka, W. Olszewski, D. Satuła, K. Rećko, P. Dziawa, K. Szymański; poster „Scanning Electron Microscopy  Investigations of GaFeO₃ Single Crystals
C. GrantyWykonawca  w grancie OPUS no 2018/31/B/ST3/00279
D. Zrealizowane staże
E. Inne aktywności/osiągnięcia naukoweUczestnictwo w kursie „The Zürich School    of Crystalography”, Zurych, Szwajcaria

Udział w wydarzeniu „ScienCon” Warszawa, Chęciny, Polska,

Udział w szkoleniu „Od pomysłu do projektu”, Białystok, Polska
Inna aktywność, np. organizacyjnaWspółorganizacja pokazu popularnonaukowego w ramach wydarzenia „Dziewczyny do ścisłych”

Współprowadzenie zajęć w ramach wydarzenia „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy”

Organizacja wystawy „Kryształy wokół nas” w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki